Obec Veľký Kýr : Prebiehajúce projekty

Prebiehajúce projekty

Dátum Názov projektu Cieľ projektu Zmluvná výška NFP
2021/01 Oznámenie o realizácii projektu - Wifi pre TEBA v obci Veľký Kýr Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Veľký Kýr širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. 13,775.00
2020/01 Wifi pre TEBA v obci Veľký Kýr Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Veľký Kýr k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. 14,500.00
2020/01 Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Veľký Kýr Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kapacity a zlepšenie predprimárneho vzdelania Materskej školy v obci Veľký Kýr zo súčasných 68 detí na 88 detí. 288,214.63
2020/01 MODLAB-moderné laboratória ako prostriedok k efektívnemu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 53,168.33
2020/01 Nízkouhlíková stratégia Hlavným cieľom projektu je kvalitne vypracovať lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie 13,889
2018/07 Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr 179997.05
2018/07 Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr 179997.05
2018/07 Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr 179997.05
2017/10 Zberný dvor Veľký Kýr Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 371950.6
2017/10 Zberný dvor Veľký Kýr Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 371950.6

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.