Obec Veľký Kýr : Verejné obstarávania

Verejné obstarávania

Dátum Predmet Druh Suma Úspešný uchádzač
2021/03 Závlahový systém futbalového ihriska Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 11347.32 Ing. Katarína Matlúchová HEDERA, Žitavská 78, 94103 Úľany/Žitavou
2021/03 Oprava ústredného kúrenia obecného úradu Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 13899.84 Finta s.r.o, Malokýrska 41, 941 07 Veľký Kýr
2021/02 Klimatizácia malého kultúrneho domu Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 25902.46 ENERKLIMA, s.r.o, Levická 3, 949 01 Nitra
2020/12 Zber a likvidácia KO v obci Veľký Kýr Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 51942.84 ENVIGEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20, 95141 Lužianky
2020/10 Chodník nového cintorína Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 11875.2 Kóňastav s.r.o Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr
2020/09 Klimatizácia a vetranie priestorov VKD Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 61233.31 ENERKLIMA, s.r.o, Levická 3, 949 01 Nitra
2020/07 Zber a likvidácia KO v obci Veľký Kýr II.polrok Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 19541.18 ENVIGEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20, 95141 Lužianky
2020/03 Oprava miestnych komunikácií Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 31350.26 Današ s.r.o, Vinohrady 575,95135 Veľké Zálužie
2020/03 Oprava a modernizácia miestneho rozhlasu Veľký Kýr Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 11086.8 UNIMONT s.r.o, ul.1.mája 14, 952 01 Vráble
2020/03 Oprava súsošia Corpus Christi Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 12960 Erik Bolfa, ReArt, Budovateľská 101, 941 07 Veľký Kýr
2019/10 Výmena okien obecného úradu Veľký Kýr Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 20348 Figolock Vavrecky Gabriel, Mládežnícka 20/8, 941 10 Tvrdošovce
2019/10 Kompostéry pre obec Veľký Kýr Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 18795 FEREX s.r.o, Vodná 1128/23, 949 01 Nitra
2019/10 Realizácia dopravného značenia v obci Veľký Kýr Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 24558.61 Stomon s.r.o, Slovenská 23/B 940 02 Nové Zámky
2019/07 Propagácia obce k rozvoju obecného cestovného ruchu Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 1763.64 BONSENS s.r.o. Jesenského 3, 940 62 Nové Zámky
2019/07 Prvky detského ihriska Veľký Kýr Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 9114.37 PLAYSYSTEM s.r.o, Rampová 4 040 01 Košice
2019/07 Konvektomat do školskej jedálne Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 7937.28 ROAX s.r.o, Jasná 276, 941 23 Andovce
2018/06 Externé riadenie projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy" Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 3750 Cassien, M. Nešporu 1186/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto
2018/06 Zabezpečenie stavebného dozoru k projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy" Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 2000 Arnold Mikle, Kostolná 613,951 05 Veľký Cetín
2018/05 Dodávka a montáž exterierových fitness prvkov a detských lezeckých zariadení Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 3200 Veríme v Zábavu,s.r.o., Pod brezinou 86, 911 01 Trenčín
2018/04 Dom smútku Veľký Kýr - rekonštrukcia fasády Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 22878.61 Koňastav s.r.o., Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr
2018/04 Zabezpečenie publicity zvyš. informovanosti v oblasti odp. hospodárstva Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 8660 Fénnix s.r.o., 1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov
2018/03 Oprava miestnych komunikácií Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 29995.44 Dobrastav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
2018/03 Obstarávanie stolov do VKD Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 8872.8 Paulisz stolárstvo, 951 02 Dolné Obdokovce 10
2018/02 9-miestne vozidlo Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 23900 Rival Car spol. s.r.o., Komárňanská cesta 88, 940 59 Nové Zámky
2018/01 Chemické ošetrenie gaštanov Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 1964.16 DeArt s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice
2018/01 Lakovanie parkiet veľkej sály VKD Zákazka s nízkou hodnotou 2510 Peter Štauber, Výpalisko 31, 940 59 Nové Zámky
2017/12 Vypracovanie ZaD územného plánu obce Veľký Kýr Zákazka s nízkou hodnotou 700 Ing. Arch. Gertrúda Čuboňová, Nábrežie mládeže 83, 949 01 Nitra
2017/10 Informačná brožúra 1100 ks Zákazka s nízkou hodnotou 1034.4 Bonsens s.r.o., Jesenského 3, 940 59 Nové Zámky
2017/09 Informovanosť a publicita k proj. ZD - ZRUŠENÉ Zákazka s nízkou hodnotou 13216.6 Kaštieľ Mojmírovce, 951 15 Mojmírovce 919
2017/08 DHZ príslušenstvo Zákazka s nízkou hodnotou 2103.15 Pyrokomplet s.r.o., Diakovce 852, 92581 Diakovce
| 1 2 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.