Obec Veľký Kýr : Komisie obecného zastupiteľstva

Komisie obecného zastupiteľstva

OcZ môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov OcZ (sú spravidla predsedami komisií) a z ďalších osôb (navrhuje predseda komisie) zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 • Komisia na ochranu verejného záujmu: 

  Mgr. Ladislav Kottlík - predseda, Ladislav Kazán, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Gizela Kevélyová
 • Komisia výstavby, životného prostredia a prešetrovania sťažností:

  Mgr. Bc. Róbert Szabó - predseda, Ladislav Csepedi, Ing. Erik Bottlik, Alexej Janík, Michal Száraz, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Pavol Kóňa, Ing. Tomáš Sládeček
 • Komisia finančno - sociálna:

  Ing. Erik Bottlik - predseda, Ing. Andrea Bolfová, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Gizela Kevélyová
 • Komisia kultúry a športu: 

  Gizela Kevélyová - predseda, Ing. Andrea Gyepes, László Csepedi, Ladislav Kazán, Helena Kanyicsková, Michal Száraz, Ing. Andrea Bolfová, Ing. Melinda Baruszová PhD., PaedDr. Silvia Ribyová

 


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.