Obec Veľký Kýr : Seminár o zoborských listinách

Seminár o zoborských listinách

Pri príležitosti 900. výročia vzniku vzácnych listín sa v Nitre uskutočnil historický seminár pod názvom Zoborské listiny 1111 a 1113 a ich význam pre naše dejiny. Seminára sa zúčastnili zástupcovia NSK, mesta Nitra, Biskupského úradu v Nitre, Archeologického ústavu SAV v Nitre, Teologického inštitútu sv. Gorazda v Nitre, Historického ústavu MS v Bratislave a z iných inštitúcií.

Listina z roku 1113 obsahuje súpis majetkov Zoborského opátstva. Je zachovaná na poškodenom hrubom pergamene s rozmermi 460x620 mm, z ktorého časť chýba. Spomína sa v nej do 200 miestnych názvov, ktoré sú dokladom vyvinutého včasnostredovekého osídlenia ako aj prevažnej slovacity príslušného územia na začiatku 12. storočia. Na listinách sa nezachovali pečate ani znaky spečatenia. Obe sú v súčasnosti uložené v Nitrianskom biskupskom archíve.

 Prepis http://velkykyr.sk/o-obci/historia/zoborska-listina-krala-kolomana-z-roku-1113/

 

Video

Pamätná strieborná minca Slovenskej republiky 2011, nominálnej hodnoty 10 EURO


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.