Obec Veľký Kýr : Kontakty

Kontakty

Ing. Judita Valašková

Starostka obce

mobil: 0915/200 801

e-mail: judita.valaskova@velkykyr.sk ; starostka@velkykyr.sk

 

Ing. Andrea Gyepes

Zástupca starostky

 

Ing. Silvia Cilling

podateľňa, stavebníctvo

tel. 035/6925080

e-mail: silvia.cilling@velkykyr.sk

 

Ing. Žaneta Kováčová

matrika, overovanie podpisov a listín

tel. 035/6925083

e-mail: zaneta.kovacova@velkykyr.sk ; matrika@velkykyr.sk

 

Edita Szárazová

správa daní a poplatkov, pokladňa, evidencia hrobových miest

tel. 035/6925087

e-mail: edita.szarazova@velkykyr.sk ; info@velkykyr.sk

 

Gizela Lőrincová

daň z nehnuteľností, SHR, sociálne veci, mzdy a personalistika

tel. 035/6925088

e-mail: gizela.lorincova@velkykyr.sk

 

Gabriela Dubická

evidencia obyvateľov

tel. 035/6925080

e-mail: gabriela.dubicka@velkykyr.sk

 

Erika Együd

účtovníčka

tel. 035/6925082

e-mail: erika.egyud@velkykyr.sk ; uctovnicka@velkykyr.sk

 

Ildikó Leszkó

hlavný kontrolór obce

úradné hodiny kontrolórky každú stredu od 8.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00

tel. 035/6925084

e-mail: 

 

Magdaléna Gulbišová

koordinátorka UoZ, nahlasovanie porúch VO

tel. 0918/589 707

e-mail:


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.