Obec Veľký Kýr : Dôležité čísla - Veľký Kýr

Dôležité čísla - Veľký Kýr

Meno

Telefónne číslo

 

Ing. Judita Valašková

starosta obce

 0915/200 801, 035/6925 080

 

Magdaléna Gulbišová

koordinátorka

 0918/589 707

-  nahlásenie poruchy verejného osvetlenia

-  kľúče od Kačínu (vývoz biologického odpadu)

Jozef Száraz

správca cintorína

 0915/431 252

-  otvorenie domu smútku, kaplnky

-  správa cintorínov

Spoločný stavebný úrad Šurany

 035/6500 109

-  povolenia na odstránenie stavby

-  stavebné povolenia

-  ohlásenia drobnej stavby

Farský úrad Veľký Kýr

035/6593 426

 

Základná škola Veľký Kýr

035/6593 133

 

Materská škola Veľký Kýr

035/6593 031

 

Ambulancia obvodného lekára

0948/630 631

 

Ambulancia detského lekára

035/6593 153

 

Lekáreň

0907/718 509

 

Pošta Veľký Kýr

035/6593 013, 035/6593 084

 

Vývoz splaškovej vody zo žúmp

0919/163 534

- vývoz splaškovej vody zo žúmp treba nahlasovať vodičovi p. Štefanovi Letkovi

 

Názov

 Adresa

 Kancelária

 Mimo pracovnej doby

 Obvodné oddelenie PZ  Šurany

 Nitrianska 13, Šurany

 035/650 09 40

 0961 33 3915

 

 CARISMA spol. s.r.o.

 Okružná 3, Dvory nad  Žitavou

 0850 111 311

 0850 111 311

 Ohlasovňa požiarov

 

 prac. dni od 8:00-16:00 na tel.č.  035/69 25 083

 mimo prac. doby na tel. č.  0915/200 801


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.