Nagykér község : KAPCSOLAT

KAPCSOLAT

Ing. Judita Valašková

Starostka obce

mobil: 0915/200 801

e-mail: judita.valaskova@velkykyr.sk ; starostka@velkykyr.sk

 

Ing. Andrea Gyepes

Zástupca starostky

 

Ing. Žaneta Kováčová

matrika, overovanie podpisov a listín

tel. 035/69 25 083

e-mail: zaneta.kovacova@velkykyr.sk ; matrika@velkykyr.sk

 

Edita Szárazová

správa daní a poplatkov, pokladňa, evidencia hrobových miest

tel. 035/69 25 087

e-mail: edita.szarazova@velkykyr.sk ; info@velkykyr.sk

 

Gizela Lőrincová

daň z nehnuteľností, SHR, sociálne veci, mzdy a personalistika

tel. 035/69 25 088

e-mail: gizela.lorincova@velkykyr.sk

 

Ing. Simona Švajdová

stavebná agenda, odpadové hospodárstvo a ŽP, sekretariát

tel. 035/69 25 080

e-mail: simona.svajdova@velkykyr.sk ; podatelna@velkykyr.sk

 

Erika Együd

účtovníčka

tel. 035/69 25 082

e-mail: erika.egyud@velkykyr.sk ; uctovnicka@velkykyr.sk

 

Ing. Alexander Szabó

hlavný kontrolór obce

tel. 

e-mail: alexander.szabo74@gmail.com

 

Jozef Száraz

správca cintorínov

tel. 0915/431 252

e-mail: info@velkykyr.sk 

 

Magdaléna Gulbišová

koordinátorka UoZ, nahlasovanie porúch VO

tel. 0918/589 707

e-mail:

 

Kontaktné údaje:

Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr

Mobil: +421 (0)915 200 801

Tel/Fax: +421 (0)35 6925 080

Email: starostka@velkykyr.sk

 

Fakturačné údaje:

Obchodné meno: Obec Veľký Kýr

Sídlo: Námestie Sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr

IČO: 00309109

DIČ: 2020416310

Bankové spojenie: Dexia banka a.s., č. účtu 085552002 / 5600

 

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok nestránkový deň (administratíva, školenia)
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň (administratíva, školenia)
Piatok 7:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.