Nagykér község : INFORMÁCIÓK

INFORMÁCIÓK

A község a Facebookon

Nagykér község a Facebook közösségi hálón

A község életéből / 25.02.2011 / Folytatás

Rendeletek

Nagykér község általános érvényű rendeletei 2006-2011

A községi hivatal közleményei / 15.02.2011 / Folytatás

Határozatok

Nagykér község határozatai 2005-2011

A községi hivatal közleményei / 14.02.2011 / Folytatás

Jegyzőkönyvek

Képviselő-testületi jegyzőkönyvek 2005-2011

A községi hivatal közleményei / 13.02.2011 / Folytatás

A Csemadok 1949-1989

Születésnapot ünnepelünk, a negyvenediket. Ezt a jelentős évfordulót mi, nagykéri (milanovcei) CSEMADOK tagok méltóképpen kívánjuk megünnepelni. A Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetségének megalakulását és ennek további tevékenységét elsősorban 1948 februárjának köszönhetjük, amikor a hatalom végleg a dolgozó nép kezébe került.

Könyvek / 01.01.2011 / Folytatás

Falu a madárdalos fák alatt

Vallom, hogy nemcsak illő, hanem fontos dolog ismerni múltunkat, gyökereinket. Ismerek egy mondást, hogy az erős gyökerű fát a vihar nem dönti ki, viszont a korhadt gyökerek a szélnek sem tudnak ellenállni. Mi, nagykériek erős „gyökerűek" vagyunk, s e gyökerek még erősödhetnek, ha mi is úgy akarjuk.

Könyvek / 21.02.2008 / Folytatás

Nagykér monográfia

Emlékkönyvet általában jelentős évfordulók során szoktak kiadni. Ilyen a mi emlékkönyvünk is. Falunk ebben az évben ünnepli a fennállásáról megmaradt első írásos emlék 880. évfordulóját. Községünk a szomszédos településekhez mérten, de járási méretben is a legrégibb településekhez tartozik.

Könyvek / 21.02.2006 / Folytatás

Nagykéri hagyományok, népi szokások

Mindezt azért írtam le, hogy ha valaki kételkedne hitében, megerősítsem, hogy otthon mindig „Amerika" van, persze olyan, ki milyet teremt magának. Szüleim és nagyszüleim emléke, az elmúlt idők tisztelete, a falum iránt érzett szeretet és alázatos kötelességérzet ösztökélt e könyv megírására, és remélem, fáradságom nem volt hiábavaló.

Könyvek / 20.02.2006 / Folytatás

Kuruc ősök

Rákóczi Ferenc szabadságharca a lezajlása óta elmúlt évszázadok távlatából úgy tűnik föl lelkem előtt, mint a történelem lapjaira karddal és vérrel írott hőskölte­mény. Hiszen ez a szabadságharc tele van legendás lelki nagysággal, magasz­tos önfeláldozással, a hősiességnek és vitézségnek csodás tetteivel, tüneményes dicsőséggel, tengernyi fájdalommal és éjfekete gyásszal.

Könyvek / 01.01.2006 / Folytatás

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.