Nagykér község : Emlékezzünk a doni katasztrófa 75. évfordulójára !

12.01.2018

A 75. kerek évforduló alkalmából gyertyagyújtással emlékezzünk a II. világháborúban elesett, elhunyt hősi halottainkra odahaza, vagy főhajtással, virágcsokorral tisztelegjünk a nagykéri  Új-temető I. és II. világhá- borús hőseink 2015-ben kiegészített, 2017 őszén – nagyon szépen – újjáépített emlékműje előtt szombaton, 2018. január 13-án 16,00 órakor.

Emlékezzünk a doni katasztrófa 75. évfordulójára !

Írta : Gróf Lajos, történelem-kutató, a ZMTE T.T. tagja

 

1943 január 12-én kezdődött a II.világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása  a Don-kanyarban, melynek következtében a 207 ezer fős 2. magyar hadsereg mintegy 100 ezer katonája vesztette életét.

A szovjet Vörös Hadsereg január 12-én, mínusz 30-35 fokos hidegben az arcvonal északi részén, az urivi hídfőből /Uriv falu Voronyezs központjától  mintegy 77 kilométerre, délre fekszik a Don  jobb partján/  kiindulva áttörték a magyar vonalat és 8-12 kilométer mélyen hatoltak előre,majd január 14-én délen, a scsucsjei hídfőben 50 kilométer szélességben törték át a védelmet. A német hadvezetés nem vetette be az arcvonal ezen részén állomásozó egyetlen  tartalékát, de a visszavonulást is megtiltotta. Jány Gusztáv vezérezredes – a 2. magyar hadsereg parancsnoka – ragaszkodott a parancshoz, jóllehet ha már január 15-én elrendeli  a visszavonulást, a hadsereg egy részét talán meg- menthette volna. A magyar katonáknak az orosz és a német katonákhoz képest hiányos felszerelésben, többszörös túlerővel szemben, télben, fagyban, embertelen körülmények között kellett tartani magukat.

A 2. magyar hadsereg közel egyéves keleti hadszíntéri tevékenysége során elesett, megsebesült és fogságba esett honvédek és munkaszolgálatosok száma mintegy 125-130 ezer /pontosabb becslés szerint 128 ezer/ főre tehető. Közülük 49-50 ezren estek el, és csaknem ugyanennyien sebesültek meg, a hadifogságba esettek száma pedig 27-28 ezerre tehető. Közülük kevesen térhettek vissza, a legtöbben már a hadifogolytáborba szállításuk közben meg- haltak, becslések szerint pedig mindössze 3-4 ezren élhették túl közülük a megpróbáltatásokat.

A háború nem kímélte meg Nagykér katonaköteles fiataljait sem. A bevonulási parancsnak eleget téve a 2. magyar hadsereg, pécsi IV. hadtest osztály 7. és 13. hadosztály kötelékében lévő zászlóaljakban teljesítettek szolgálatot. A hely,melyet e zászlóaljak elfogltak a Don partján lévő Uriv,Korotojak és Scsucsje szakasz volt.Ide jöttek 1942 nya rán, s itt érte őket 1943 január 12-én és 14-én az orosz áttörés. A Nagykérről származó honvédaink teljesítették a parancs általi kötelességüket, sokan kitűntek bátorságukkal. Nem egy nagykéri katona volt tizedesi vagy szakaszvezetői rangban. Neveik ismertek.

A januári áttörés után sokan meghaltak a harcokban, vagy fogságba estek. Volt akinek  sikerült átélni a visszavonu lás szörnyűségeit, s a háború végére hazajutni. Volt aki átélte a fogság nehezen elviselhető körülményeit, s a háború befejezése után lassan hazaengedték őket. A legutolsó nagykéri fogságot átélő katonák 1948 szeptemberében érkeztek vissza szülőfalujukba, szeretteikhez.

Ismert a II. világháborús katonáink névjegyzéke azokról, akik a harcok folyamán elestek, a fogságban meghaltak. A katonai jelentések alapján a helyek is, ahol elhaláloztak, s a végső nyughelyük, ahol örök álmokat alusszák, idegen földben, messze hozzátartozóiktól, rokonoktól, szeretteiktől.

A 75. kerek évforduló alkalmából gyertyagyújtással emlékezzünk a II. világháborúban elesett, elhunyt hősi halottainkra odahaza, vagy főhajtással, virágcsokorral tisztelegjünk a nagykéri  Új-temető I. és II. világhá- borús hőseink 2015-ben kiegészített, 2017 őszén – nagyon szépen – újjáépített emlékműje előtt szombaton, 2018. január 13-án 16,00 órakor.

Képek a múltból. A végtelennek tűnő visszavonulási út, a hideg tél, a dermesztő fagy okozta komoly megpróbálta- tások igencsak legyöngítették katonahőseink – akkor 20-25 évesek – szervezetét.A hó fedte vidéken a hideg a cson- tokig hatolt. Már csak a remény élt bennük, s „elindultak haza-felé“.A visszavonulás feltételeit a mellékelt képeken próbálom érzékelni. 


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.