Obec Veľký Kýr : Univerzita tretieho veku

06.07.2011

Poslucháčmi UTV  sa môžu stať ľudia starší ako 45 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie  s maturitou. Štúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikačného štúdia. Trvá tri roky a po ukončení je absolventom slávnostne odovzdané osvedčenie zo záujmového štúdia na UTV formou promócie.

Študijné odbory pre školský rok 2011/2012

-      Právo

-      Anglický jazyk

-      Nemecký jazyk

-      Všeobecná medicína

Cenník

Štúdium v prvom všeobecnom ročníku

-      Dôchodcovia   99,00 €

-      Zamestnaní   119,00 €

Štúdium v odboroch

-      Dôchodcovia   99,00 €

-      Zamestnaní   119,00 €

Poplatky

Vystavenie Osvedčenia o absolvovaní štúdia na UTV   4,00 €

Činnosť UTV CĎV UK v Nitre zabezpečuje

JUDr. Ingrid Vargová

Tel. 0917 621 160

      037/6422942

e-mail: studium.nr@gmail.com

adresa: MEDIAHAUS

            Fraňa Mojtu 18

            949 01 Nitra


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.