Obec Veľký Kýr : Pozvánka - Szőke Erika AZ ÓRÁT IGAZÍTSÁTOK EL / NASTAVTE SI HODINY

03.09.2016

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy NASTAVTE SI HODINY dňa 07. 09. 2016 o 18.00 h Výstavu otvorí: ZOLTÁN CSEHY básnik, prekladateľ, literárny historik. Kurátor výstavy: MÁTE CSANDA historik umenia. Výstava potrvá do 05. 10. 2016. Miesto: Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava, Brämerova kúria, Žižkova 18.

Szőke Erika: AZ ÓRAT IGAZÍTSÁTOK EL - NASTAVTE SI HODINY

Práce ERIKY SZŐKE. Textúry obrazov, vnemov a spomienok. Prieniky a metastázy medzi sférami spomínania, videnia a pozorovania. Skrytá gramatika našich spomienok a imaginárnych priestorov. Sieť utkaná z vrstiev zaznamenaných znakov a indexov zabúdania, ich vzájomná odkázanosť. Spomienky a telá (spomienky a telesnosť). Blízkosti a vzdialenosti. Fikcionalita a metaforickosť spomienok. Do seba skĺzajúce časové roviny: predprítomné časy, minulosti a minulé časy priebehové, minulé časy zložené. Prítomnosti a prítomné časy. Blednutia a stuhnutia. Symbiózy a synestézie spomienok. Telá vrhnuté do času. Hmatateľné telá z mäsa a kostí. Fragmentované a neustále pretvárajúce sa telá. Ženské telá (telá popísané a podmienené signatúrami ženskosti). Vlastné a „osvojené“ telá, cudzie a nájdené telá (telá ako objets trouvés). Skryté príbuzenstvá medzi telami, vnemami a priestorovou vrstevnatosťou našich spomienok. Konflikty a prelínania medzi hranicami tela a hranicami subjektu. Fragmentované telá, telá vrhnuté do štruktúr rôznych odkázaností a závislostí. Ťažko rozuzliteľné, neúnavne posúvajúce sa spätosti a spojitosti v pavučine spomienok a túžob a tráum.

ERIKA SZŐKE (1977) vizuálna umelkyňa, fotografka, žije a tvorí vo Veľkom Kýre pri Nitre. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V tvorbe inklinuje popri konvencionálnych analógnych a digitálnych technikách k rôznym experimentatívnym, sčasti osobne vyvinutým postupom na rozhraní medzi klasickou fotografiou a netradičnými grafickými technikami. Častokrát vytvára akési „expanded photographies“ resp. hybridné diela na rozmedzí fotografie a trojdimenzionálneho objektu. Centrálnymi témami jej tvorby sú otázky rodiny, medzigeneračnej pamäte, mikrokozmos spätosti vzťahov v rámci rodiny, otázky spoločenského rodu a rodovej identity (či už na privátnej alebo na kolektívnej rovine) – a v neposlednom rade neúnavná problematizácia zobrazitelnosti jazyka našej pamäte (a zabúdania). Pravidelne vystavuje tak na Slovensku ako aj v zahraničí. V roku 2014 získala veľkú cenu Sikulského Grafického Bienále (Sfântu Gheorghe, Rumunsko).

 

Vernisáž: 7. septembra 2016, 18:00

Výstavu otvorí: ZOLTÁN CSEHY básnik, prekladateľ, literárny historik

Hudobná improvizácia: Adrian Kelemen & Andrej Behul

Kurátor výstavy: Máté Csanda

 

Výstava potrvá do 5. októbra 2016


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.