Obec Veľký Kýr : Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác

16.03.2011

Obec Veľký Kýr so sídlom Nám. Sv. Jána č.1 , 941 07 Veľký Kýr zastúpená Miroslavom Dojčánom, starostom obce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b/ zákona NRSR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní mieni uzavrieť zákazku – zmluvu s peňažným plnením, ktorej predmetom bude uskutočnenie stavebných prác : „Nájomné byty 9 b.j. typ Profis 2, Veľký Kýr “


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.