Obec Veľký Kýr : Krása v kroji

27.02.2017

Krása v kroji 1. - 31.3., autorská výstava Viktora Šimeka v CENTRO Nitra.  Pozývame Vás v mesiaci marec na autorskú výstavu výtvarných diel PaedDr. Viktora Šimeka, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre v CENTRO Nitra, na Chrenovej.

 Autor celý svoj život upísal odovzdávaniu vedomostí a formovaniu mladej generácie v školských laviciach prostredníctvom vštepovania lásky a vrelého vzťahu k ľudovým tradíciám. Očarený krásou ľudových piesní sa dostal k štúdiu ľudového odevu a jeho umeleckému zobrazovaniu. Kroje Podzoboria a Tekova sú pre neho nevyčerpateľným prameňom námetov a zdrojom inšpirácií. Vystavoval na kolektívnych a autorských výstavách na Slovensku i v zahraničí. Svojimi dielami sa zúčastňuje i charitatívnych akcií. Za umeleckú činnosť, propagáciu zborového spevu a ľudovej kultúry sa mu dostalo veľa uznaní a vyznamenaní. V roku 2002 ho v Budapešti slávnostne pasovali za Rytiera maďarskej kultúry. V roku 2014 prevzal Cenu za celoživotné dielo.

"..Viktora Šimeka kroje očarili. Fascinuje ho ich ozdobný zmysel. Motivujú ho tvary, farby a detaily, ktoré sú závislé od účelu textilného predmetu a zároveň odrážajú mnohoročné tradície rozšírené v určitom regióne. Jeho tvorba je veľmi bohatá a rozmanitá v technickej i žánrovej oblasti. Z techník dominujú akvarel, suchý pastel a rudka. Z námetov si rád vyberá folklórne námety, najmä ľudový odev obcí Podzoboria. V dielach, ktoré autor predstavuje na tejto výstave, reprezentuje ľudový odev z Tekova, Čajkova, Žirian a Ladíc. Dominujú postavy žien, ako matky s dieťaťom, mladé ženy, nevesty, speváčky a tanečnice. Pozornosť venuje najmä ženskej hlave a čepcom, ktoré považuje za korunu krásy každej ženy. Autorovu výtvarnú zručnosť a trpezlivosť odzrkadľujú detaily, farebné dekoratívne prvky a ornamenty, ktoré zachytáva s citom a láskou. Jeho diela dokumentujú realitu verne, pričom autorovi nejde iba o realistický prepis estetických hodnôt ľudového odevu. Zachytáva jedinečnosť osôb, ktoré mu stáli modelom, individualitu konkrétnych ľudí, ich vnútorný život..."

PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.
kurátorka výstavy
 
 

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.