Obec Veľký Kýr : Deň učiteľov

28.03.2011

Príhovor

Vážený učiteľský zbor, milé pani učiteľky, páni učitelia, pani vychovávateľky,

som nesmierne rád, že práve dnes môžem stáť pred Vami, a poďakovať Vám za činnosť, ktorá je súčasťou Vášho každodenného života.

V učiteľskom prostredí, v ktorom som vyrastal, som mal možnosť pochopiť význam práce učiteľa. Málokto vie aká je náročná, koľko voľného času treba venovať tomu, aby ste pred žiakmi boli pripravení zodpovedať každú ich otázku.

Výsledkom vašej práce sú však ľudia pripravení na ťažkosti každodenného života. Veď práve materská a základná škola je prvým krokom k vytvoreniu obrazu dieťaťa o celom svete. Spôsob, akým tento obraz deťom predkladáte, ako preciťujete výklad učív, je smerodajný pre každého žiaka v jeho ďalšom živote.

Sú osnovy, podľa ktorých postupujete. Počas celého štúdia sa žiaci učia, sú skúšaní a kontrolovaní. Avšak až po ukončení školy zistia, aké dôležité bolo získať všeobecný rozhľad o živote. Možno si nespomenú na učivo, ktoré ste ich učili, ale na Vás si spomenú určite. Spomenú si na to, ako ste sa k nim správali, akým spôsobom ste od nich niečo vyžadovali a nakoniec zistia, že práve roky presedené v školských laviciach boli tou bezstarostnou časťou ich života.

Aj Vy ste boli žiakmi a radi spomínate na svojich učiteľov. Presne takto Vás majú zapísaných v pamäti všetci, ktorí ukončili štúdium na našej základnej škole.

Ak sa vôbec dá slovami vyjadriť poďakovanie za všetko, čo pre naše deti, našich obyvateľov, a tým ja pre našu obec robíte, tak je to možno práve v tento sviatok - Deň učiteľov.

Aj v mene obyvateľov našej obce Vám ďakujem za čas venovaný vzdelávaniu našich detí a želám Vám do budúcnosti veľa zdravia, spokojnosti a dobrého pocitu z poctivo vykonanej práce.

Miroslav Dojčán, starosta obce Veľký Kýr


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.