Obec Veľký Kýr : Oznamy obecného úradu

Oznamy obecného úradu

Harmonogram zberu triedeného odpadu na 2. polrok 2012

Harmonogram zberu triedeného odpadu na 2. polrok 2012 (papier, plastové fľaše a sklo) : 4. júl 2012,18. júl 2012, 1. august 2012, 15. august 2012, 5. september 2012, 19. september 2012, 3. október 2012, 17. október 2012, 7. november 2012, 21. november 2012, 5. december 2012, 19. december 2012.

Oznamy OcÚ / 12.06.2012 / Pokračovanie

Tepelná elektráreň v obci Veľký Kýr

Vážení obyvatelia obce Veľký Kýr, je rok 2012. V našej obci žijeme už dlhší čas bez zásadných zmien. Rozlohou a počtom obyvateľov sme vždy patrili medzi najsilnejšie obce v regióne. Tento štatút sme časom potichu stratili. Susedné obce napredovali rýchlejšie ako my. Stratený čas sa však dobehnúť nedá len tak.

Oznamy OcÚ / 08.06.2012 / Pokračovanie

Voľby do NR SR 2012

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 10. marca 2012. Platné hlasy odovzdané pre politické strany za obec Veľký Kýr obvod Nové Zámky.

Oznamy OcÚ / 12.03.2012 / Pokračovanie

Oznam

Starosta obce pozýva všetkých fanúšikov a hráčov futbalu na schôdzu FC Veľký Kýr, ktorá sa uskutoční v piatok 20.1.2012 v čase od 18.00 h v priestoroch malého kultúrneho domu. Hlavným bodom schôdze bude voľba členov výboru FC Veľký Kýr.

Oznamy OcÚ / 18.01.2012 / Pokračovanie

Nové telefónne čísla!

Nové telefónne čísla. Od dnes 16. januára 2012 platia nové telefónne čísla a faxové číslo. Zoznam jednotlivých zamestnancov Obecného úradu najdete pod sekciou Kontakt.

Oznamy OcÚ / 16.01.2012 / Pokračovanie

Vyhlásenie výberového konania

Obec Veľký Kýr vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr. Uzávierka prihlášok do výberového konania je 30. júna 2011 o 12,00 hodine.

Oznamy OcÚ / 08.06.2011 / Pokračovanie

Spôsob zberu odpadkov v našej obci

Od 29.4.2011 sa začína nový spôsob zberu odpadkov v obci Veľký Kýr. Zber smetí sa od jari 2011 dostáva do rúk špecializovanej firmy. Preto sa mení spôsob a termín zberu odpadu z domácností.

Oznamy OcÚ / 02.05.2011 / Pokračovanie

Zoznam sčítacích obvodov a sčítacích komisárov na SOBD 2011

Zoznam sčítacích obvodov a sčítacích komisárov na SOBD 2011 za Obec VEĽKÝ  KÝR.

Oznamy OcÚ / 27.04.2011 / Pokračovanie

Prístup k informáciám

Na základe prijatého zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010, ktorý schválila Národná rada SR 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vyplývajú pre všetky mestá, mestské časti a obce nové povinnosti.

Oznamy OcÚ / 25.03.2011 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 30 31 32 33 34 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.