Obec Veľký Kýr : Oznamy obecného úradu

Oznamy obecného úradu

Správa z kontroly NKÚ 2015

Kontrola NKÚ bola vykonaná v čase od 19.10.2015 do 03.12.2015 v kontrolovanom subjekte obec Veľký Kýr. Predmetom kontroly bolo: Daňové príjmy a kontrola opatrení, Nedaňové príjmy a kontrola opatrení, Vnútorný kontrolný systém s dôrazom na kontrolu príjmov a plnenie opatrení, Celkové vyhodnotenie plnenia opatrení.

Oznamy OcÚ / 12.01.2016 / Pokračovanie

Oznam o novoprijatom VZN platnom od r. 2016

Oznamujeme občanom, že v zmysle novoprijatého VZN platnom od r. 2016 sa stanovuje zníženie o 50% z dane zo stavieb a bytov vo vlastníctve FO v hmotnej núdzi, FO starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu ZŤP, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych FO, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Oznamy OcÚ / 08.01.2016 / Pokračovanie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okreskovej volebnej komisie

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okreskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 5. marca 2016, starostovi obce Veľký Kýr: matrika@velkykyr.sk.

Oznamy OcÚ / 15.12.2015 / Pokračovanie

Parkovanie v priestoroch futbalového ihriska

Oznamujeme obyvateľom, že tento víkend počas Sviatkov všetkých svätých bude otvorený areál futbalového ihriska. Tento priestor môžu motoristi využiť na parkovanie pri návšteve starého cintorína v dňoch od 31.10.2015 do 2.11.2015.

Oznamy OcÚ / 31.10.2015 / Pokračovanie

Nové telefónne čísla OcÚ

Nové telefónne čísla. Od dnes, 28. 10. 2015 platia nové telefónne čísla. Zoznam telefónnych čísiel zamestnancov Obecného úradu nájdete pod sekciou Kontakt.

Oznamy OcÚ / 28.10.2015 / Pokračovanie

Bytový dom 6 bj. na ulici Hlavná

Obyvatelia nájomného bytu 6 bj. na Hlavnej ulici sa už cca 10 rokov sťažujú na zatekanie bytov. Nemožno sa ničomu čudovať, veď ani po 10 rokoch nie je dokončená izolácia na povale bytového domu. Za čo bol potom platený stavebný dozor a ako sa riešili sťažnosti nájomcov v minulosti v dobe, keď na bytový dom platila ešte záruka?

Oznamy OcÚ / 23.09.2015 / Pokračovanie

Výzva CEDRONU na vyplnenie anketových lístkov

Naša obec je od 26.03.2015 členom Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA, ktorý združuje celkom 19 samospráv – jedno mesto a 18 obcí, ktoré sa navzájom dotýkajú svojimi katastrálnymi územiami. V súčasnosti sa v rámci celého Mikroregiónu realizuje strategické plánovanie rozvoja s cieľom vytýčiť si ciele a vízie, ktoré chceme naplniť v najbližších 10 rokoch. Je to dôležité preto, aby sa naša obec pripravila na čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

Oznamy OcÚ / 01.06.2015 / Pokračovanie

Vyúčtovacie odpočty elektrickej energie

Vážení obyvatelia. Touto cestou Vám dávame do pozornosti termíny cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie pre domácnosti a to nasledovne: 09.02.2015 a 10.02.2015 (pondelok a utorok) na uliciach: Jókayho, Budovateľská, Na Sihoti. Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez ohľadu na zmluvného partnera), aby nám v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov. Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme.

Oznamy OcÚ / 05.02.2015 / Pokračovanie

Miestne dane a poplatky

Upozorňujeme daňovníkov na povinnosť podať príslušnému správcovi dane Veľký Kýr v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v platnom znení priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 2015.

Oznamy OcÚ / 13.01.2015 / Pokračovanie

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 10.6.2014 prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach: Apátska, Budovateľská, Cetínska, Malá Pažiť, Námestie Sv. Jána, Pažiť, Petőfiho, Staničná, Sv. Kelemena, Veľká Pažiť, Železničná. Pre zobrazenie jednotlivých odberných miest si kliknite na Pokračovanie.

Oznamy OcÚ / 05.06.2014 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 28 29 30 31 32 33 34 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.