Obec Veľký Kýr : Harmonogram vývozu odpadu

Harmonogram vývozu odpadu

Zber plastov

Oznamujeme obyvateľom ulíc, na ktorých včera z dôvodu poruchy zberného vozidla spoločnosti ENVI GEOS NITRA nebol pozbieraný triedený odpad – plasty, že tento odpad bude odvezený v najbližšom zbernom termíne tejto komodity (18.3.2021). Ďakujeme za pochopenie.

Harmonogram vývozu odpadu / 05.03.2021 / Pokračovanie

Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Úroveň triedenia komunálneho odpadu Obce Veľký Kýr za rok 2020: 50,86 %,  t.j. sadzba poplatku za uloženie odpadov na skládku pre rok 2021  (platná od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022) je 15 eur/t .

Harmonogram vývozu odpadu / 23.02.2021 / Pokračovanie

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v r. 2021

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v r. 2021.

Harmonogram vývozu odpadu / 26.01.2021 / Pokračovanie

Stručný návod - kam patria jednotlivé druhy obalov a odpadov?

Obec Veľký Kýr každoročne dodáva do domácností letáky o správnom triedení komunálneho odpadu, napriek tomu sa množia otázky, ktoré komodity odpadov je možné na území našej obce odovzdať v rámci zberu triedeného odpadu?

Harmonogram vývozu odpadu / 26.08.2020 / Pokračovanie

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v r. 2020

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2020 v obci Veľký Kýr. Zároveň oznamujeme, že v dohľadnom čase budú rozpisy dodané aj do všetkých domácností.

Harmonogram vývozu odpadu / 14.11.2019 / Pokračovanie

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v r. 2019

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019 v obci Veľký Kýr. Zároveň oznamujeme, že v dohľadnom čase budú rozpisy dodané aj do všetkých domácností.

Harmonogram vývozu odpadu / 12.12.2018 / Pokračovanie

Ako správne nakladať s odpadom

Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, zberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, umožňuje využitie vyzbieraných odpadov ako druhotnej suroviny, čím šetrí vzácne prírodné zdroje. Prispieva tak k ochrane životného prostredia, zabraňuje uvoľňovaniu škodlivých látok do okolitého prostredia a zároveň šetrí svoje peniaze ako aj finančné prostriedky obce/mesta, v ktorom žije.

Harmonogram vývozu odpadu / 12.12.2018 / Pokračovanie

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v r. 2018

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2018 v obci Veľký Kýr. Zároveň oznamujeme, že v dohľadnom čase budú rozpisy dodané aj do všetkých domácností.

Harmonogram vývozu odpadu / 19.12.2017 / Pokračovanie

Zber elektroodpadu z domácností

Oznamujeme obyvateľom obce, že v rámci zberu budú v pondelok t.j. 13.11.2017 o 6:00 hod odoberané spred domácností výlučne odpady uvedené na tomto zozname! Podotýkame, že elektroodpad je potrebné odovzdávať v neporušenom / nerozoberanom stave!

Harmonogram vývozu odpadu / 09.11.2017 / Pokračovanie

Smetné nádoby na plasty

Oznamujeme občanom, ktorí bývajú na uliciach Hámad, Pažiť, Malá a Veľká Pažiť, Cetínska, Petőfiho, Železničná, Staničná, Svätého Kelemena, Gaštanová a ktorí ešte neprevzali z ulíc Budovateľská, Hlavná, Záhradná, Školská, Ružová a Krátka, že do 29. septembra 2017 denne od 8.00 hod. do 16.00 hod. pri obecných garážach si môžu prevziať smetné nádoby na plasty, ktoré sa budú prideľovať postupne podľa ulíc zdarma.

Harmonogram vývozu odpadu / 28.09.2017 / Pokračovanie

| 1 2 3 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.