Obec Veľký Kýr : Kalendár podujatí na rok 2020

Kalendár podujatí na rok 2020

20.03.2020 – „Milenec“ divadelná komédia– szlováknyelvű komédia

26.04.2020 – 75. výročie oslobodenia obce– felszabadulásunk 75. évfordulója

30.04.2020 – Stavanie mája, prvomájová vatra, 18,00 hod. – májusfa-állítás, tábortűz

13.06.2020 – Otvorenie leta: zábava na námestí –Nyárnyitóutcabál – hudba/zene: Anonym +

11.07.2020 – Deň otvorených pivníc – nyitottpincéknapja

25.07.2020 – Obecné dni – falunap(vystupjúci/fellépők: Kmeťoband; Bon Bon; Arti&Giforetro disko)

13.09.2020 – Hodový program  – búcsúiszórakoztatóműsor:

Bódi Csaba 16,00 h.  + spoločná výstava u. fotografky Eriky Szőke a maliara Michaela

Luzsiczu v MKD (11.9.2020-15.9.2020) – Szőke Erika fotóművészésLuzsicza Michael

festőközöskiállítása

17.10.2020 – Oslava zlatých a strieborných sobášov – arany-ésezüstlakodalmakünneplése

25.10.2020 – Oslava 65, 70, 75, 80, 85, 90- ročných jubilantov – Jubilánsokünnepe

06.12.2020 – Mikulášska oslava pre deti- mikulás

28.12.2020 – Hromadné uvítanie detí do života – Közösnévadó

31.12.2020 – Silvestrovská zábava – szilveszterimulatság- hudba/zene: skupina Trend


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.