Obec Veľký Kýr : Starostovia na južnom Slovensku

02.11.2011

Új Szó, dňa 26.10.2011. Vo Veľkom Kýre bol v posledných komunálnych voľbách občanmi obce zvolený za starostu Miroslav Dojčán. Nový starosta obce sa okamžite pustil do práce a do života obecného úradu priniesol nový štýl práce. Pýtali sme sa ho na to, aké zmeny sa udiali v obci v priebehu jedného roka.

Starosta obce Veľký Kýr – Miroslav Dojčán

Rozprávame sa s Miroslavom Dojčánom, starostom obce Veľký Kýr

Keďže ja osobne som vyše desať rokov pôsobil v službách polície, poriadok má pre mňa rozhodujúcu dôležitosť. Medzi moje prvé opatrenia patrila systematizácia chodu úradu, jej transparentnosť a modernizácia. Postupne digitalizujeme a zverejňujeme na internete obecnú knižnicu, kroniku, systematizujeme všetky činnosti úradu, aby systém fungoval aj v prípade, ak by bola v obci o niekoľko rokov výmena starostov. Adresa internetovej stránky obce je: www.velkykyr.sk.

Zostalo niečo nedokončené z minulého volebného cyklu?

Jednou z najdôležitejších úloh, ktorá bola naplánovaná ešte v deväťdesiatich rokoch minulého storočia, je vybudovanie kanalizácie obce. Staré plány sme opravili, snažíme sa dať do poriadku detaily – výkup pozemkov, doplnenie katastrálnych údajov, a ak budeme v súťaži úspešní, bezodkladne sa pustíme do práce. Čistiareň odpadových vôd je v susednej dedine, v Černíku, na systém by sa napojili ďalšie tri dediny. Je to návrh, ktorý by v prípade realizácie priniesol do života obce radikálnu zmenu. Chcel by som zmeniť aj priebeh odvozu odpadov. V súčasnosti funguje skúšobný systém, výkonom tejto služby sme poverili externú firmu. V priebehu krátkej doby, keď už nám budú známe podmienky, vypíšeme na odvoz odpadu verejné obstarávanie.

Aká je spolupráca s poslancami?

Môj štýl sa trochu líši od štýlu predošlého vedenia. Mojím cieľom je, aby som v záujme bezpečnejšieho života v obci zriadil obecnú políciu. Žiaľ, poslanci – odvolávajúc sa na nedostatok financií – zamietli tento plán. Ja sa v takomto prípade sústredím na vyriešenie problému. Snažím sa, aby bol obecný rozpočet v rovnaný, aby bola vždy k dispozícii rezerva pre prípady neočakávaných výdavkov. Ak sa tento rok podarí vytvoriť rezervu na zriadenie obecnej polície, na budúci rok zrealizujem aj tento plán. Problémy nezametám pod koberec, ale pracujem na nich dovtedy, kým ich nevyriešim. Taký som, musia ma prijať takéhoto.

Aké sú Vaše ďalšie plány?

Tento rok sa nám podarilo znovu vyasfaltovať cestu spájajúcu Veľký Kýr s Malým Kýrom a našli sme firmu, ktorá za dobrú cenu opravila väčšinu chýb obecných ciest. Existuje ešte niekoľko úsekov, ktoré budú opravené postupne, samozrejme v závislosti od finančnej situácie obce. Dali sme do poriadku aj obecný kultúrny park, vytvorili sme parkovisko, vyasfaltovali priestor pred javiskom, a takto sme získali vhodné miesto pre usporiadanie obecných dní. Prostredníctvom podpory Ministerstva životného prostredia sme zrekonštruovali, automatizovali vykurovanie kultúrneho domu a medzi naše krátkodobé plány patrí aj rekonštrukcia obecného úradu, ktorej financovanie si samozrejme taktiež predstavujem z fondov. Máme ešte veľa práce, ale postupnou, pravidelnou prácou a silnou vôľou to dokážeme všetko zrealizovať.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.