Obec Veľký Kýr : Kulturný dom obnovia

02.09.2011

Veľký dom kultúry sa bude rekonštruovať. Ministerstvo prisľúbilo dotáciu takmer stotisíc eur na rekonštrukciu vykurovacieho systému. Mohutná budova pochádza ešte z čias svojpomocnej výstavby v akcii Zet. Okrem sály je tu napríklad knižnica, zdravotné stredisko, bar.

Kultúrny dom obnovia

Veľký dom kultúry sa bude rekonštruovať. Ministerstvo prisľúbilo dotáciu takmer stotisíc eur na rekonštrukciu vykurovacieho systému.

Mohutná budova pochádza ešte z čias svojpomocnej výstavby v akcii Zet. Okrem sály je tu napríklad knižnica, zdravotné stredisko, bar.

S jej vonkajšou architektúrou sa nedá robiť takmer nič. Obec chce na budúci rok opraviť fasádu a vymeniť okná. Modernizáciu vykurovacieho systému, vďaka ktorej ušetria energiu, chcú zrealizovať z envirofondov.
V jednej miestnosti kultúrneho domu plánujú zriadiť expozíciu dobových odevov, dokumentov a exponátov o histórii Velkého Kýra.

Investície

Obec dala nedávno vyasfalto-vať asi polkilometrový úsek cesty spájajúcej Malý a Veľký Kýr. Ľudia už nemusia prechádzať taký dlhý úsek štátnej cesty a skôr sa napoja na obecnú. Asi šesťcentimetrová vrstva asfaltu vyšla obec približne na 20-tisíc eur. Ďalší úsek cesty majú v pláne budúci rok.

„Mali by sme hospodáriť tak, aby sme každý rok mohli urobiť viac investícií aj keď menších. Nerád by som začal nejaký megaprojekt, ktorý bude obec päť rokov stavať a ďalších dvadsať splácať. Radšej menšie akcie a vo viacerých oblastiach - šport, kultúra, infraštruktúra. Spolieham sa, že aj ľudia svojej obci pomôžu vlastnou prácou," vysvetľuje starosta Miroslav Dojčán.

V lete dostala obec od štátu len tretinu podielových daní. Samospráva mesačne potrebuje na svoje základné funkcie približne 30-tisíc eur. Rozpočet budúceho roka chcú pripraviť tak, aby podobný výpadok zvládli z vlastných rezerv.

Chcú prestavať bývalú škôlku

Škôlkarov presťahovali do zrekonštruovaného objektu základnej školy. Budova bývalej materskej školy zatiaľ nie je trvalo využitá. Obec upravila okolie vrátane detského ihriska a opravila sociálne zariadenia v budove.
Nakrátko tu našli ubytovanie účastníci letného tábora organizovaného miestnou organizáciou Združením maďarských rodičov na Slovensku. Celoročne by sa objekt mohol využívať dvomi spôsobmi:

■    Zriadiť tu denný stacionár alebo penzión pre seniorov. Najprv treba dať vypracovať projekt a potom preskúmať, aké sú možnosti štátnych alebo európskych dotácií. Prestavba by bola dosť drahá.

■    Upraviť interiér na dočasné ubytovanie pre hostí alebo členov partnerských delegácií, ktorí prichádzajú na obecné podujatia. Nevyžaduje to velké investície. Budovu však treba prevádzkovať, aby ne-schátrala.

Detské ihrisko pri bývalej škôlke je prístupné verejnosti. Využívajú ho mamičky, počas leta sa na ňom objavovali aj školáci.

Veľký Kýr možno bude mať obecnú políciu

Generácia našich rodičov si ešte mohla dovoliť nechávať odomknuté brány do dvorov či autá na ulici. Dnes by sa im to už vypomstilo.

Bezpečnostná situácia sa zhoršuje aj v obciach. Vo Veľkom Kýre uvažujú o zriadení obecnej polície. Prvého policajta aby mohli zamestnať už tento rok.

Obecnú políciu potrebujú

Obec má vybudovanú infraštruktúra aj komplexné vybavenie služieb. Bezpečnosti obyvateľov a kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení sa však odborne nikto osobitne nevenuje.

„Súkromná osoba ponúkala na predaj pozemok vhodný na výstavbu rodinného domu. Ale záujemcovia odmietli - vraj by sa v tej časti obce necítili bezpečne. To je argument aj pre obecné zastupiteľstvo, aby sa touto otázkou zaoberalo," uviedol starosta M. Dojčán.

Obecná polícia by mala dohliadať na poriadok v dedine, plnenie všeobecne záväzných nariadení obce napríklad o vypaľovaní trávy, nakladaní s odpadom, ale aj na dodržiavanie zákazu konzumácie alkoholu mladistvými. „Sám vidím, že sa nám občas premávajú po dedine všelijaké autá. Cudzie značky, šoféri len tak „šacujú" okolie. Ako starosta ich nemôžem ani zastaviť a legitimovať. Obecný policajt áno. Rovnako môže kontrolovať zatváracie hodiny lokálov v obci a totožnosť ich návštevníkov - hlavne mladých, ktorí by tam počas záverečnej ani nemali byť."

Zamerali by sa aj na prevenciu

Ďalšou úlohou obecnej polície by mala byť prevencia, napríklad prednášky pre žiakov o drogách, kriminalite, spôsobe správania sa k cudzím ľuďom a podobne. S ďalšími podnetmi na políciu určite prídu i sami obyvatelia. Jednou z možností by dokonca bola spolupráca dobrovoľníkov s obecnou políciou.

„Jedenásť rokov som pôsobil v policajnom zbore, mám s tým svoje skúsenosti. Niektorí mladí ľudia by sa možno chceli stať policajtmi, ale nemajú serióznu predstavu, čo všetko to obnáša. Popri práci obecnej polície by mohli získať aspoň predbežnú orientáciu," dodáva starosta.

V súčasnosti sa pripravujú podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva. Ak zriadenie obecnej polície schváli, prvého zamestnanca by mohli prijať už do konca roka.

Na budove obecného úradu je nainštalovaná otáčavá web-kamera. Robí zábery námestia a okolitých budov, záznam sa dá archivovať. Záber sú prístupné prostredníctvom internetovej stránky www.velkykyr.sk. Ľudia vzdialení od domova si môžu pozrieť, čo sa aktuálne v obci deje. Na druhej strane, zábery môžu pomôcť usvedčiť vandalov či páchateľov trestnej činnosti.

Letný tábor Castellum

Základná organizácia Združenia maďarských rodičov na Slovensku vo Veľkom Kýre už po štvrtýkrát usporiadala letný tábor pre deti. Jeho dejiskom bol areál bývalej škôlky.

„Rimania tu v 1. storočí nášho letopočtu postavili pohraničnú strážnu vežu, preto sme náš tábor pomenovali Castellum," povedala nám Ilona Kanyicska, predsedníčka ZO ZMRS vo Veľkom Kýre.
Trojdňového tábora sa začiatkom augusta zúčastnilo 35 detí bez ohľadu na materinský jazyk. Najmladší účastník mal 5, najstarší 14 rokov.

Deti sa oboznamujú s históriou obce

„Keďže sa blíži 900. výročie založenia našej obce (po prvýkrát je spomenutá v listine z roku 1113), chceli sme deti oboznámiť s miestnymi ľudovými tradíciami a zorganizovali sme pre ne aj tvorivé dielne. Mali by sa dozvedieť viac o histórii obce, keďže táto téma zrejme chýba zo školského učiva," podotkla.

V spolupráci s rodičmi, starými rodičmi a ďalšími dobrovoľníkmi vyčistili okolie bývalej materskej školy. „Každý priniesol niečo z domu - zemiaky, zeleninu, ovocie. Aj touto cestou vyslovujem všetkým poďakovanie. Tábor sme tak vedeli zrealizovať z pomerne nízkej sumy."

Deti sa zúčastnili aj poldňového výletu. „Pán starosta nám zadarmo zabezpečil autobus k návšteve obecného domu v Nesvadoch a mlyna v Kolárove," povedala Ilona Kanyicska. Tábor zrealizovalo združenie vďaka podpore Obecného úradu vo Veľkom Kýre a NSK.

ZMRS v súčasnosti zhromažďuje staré predmety a kroje. „Už sme medzi obyvateľmi začali zbierať predmety, ktoré odzrkadľujú históriu obce. Mali by byť vystavené v rámci stálej expozície," dozvedeli sme sa.

Viac na: http://velkykyr.sk/aktuality/zo-zivota-obce/letny-tabor-castellum-2011/

Na ihrisko hlavne domácich futbalistov

Po troch kolách majstrovstiev oblasti boli futbalisti Veľkého Kýra bez bodu na trinástom mieste. Naposledy doma prehrali so Svodínom.

„Futbalu som sa nikdy odborne nevenoval, chodievam naň len ako divák. Doma stačilo možno len viac šťastia a výsledok mohol vyzerať inak," hovorí starosta obce Miroslav Dojčán. Jeho predstavou do budúcnosti je stabilný základný káder mužstva zložený z čo najväčšieho počtu domácich futbalistov.

„Bolo by dobré, keby sa Kýrania na futbal nielen pozerali, ale ho aj hrali. Na jednej strane by sme mohli vylepšovať družstvo posilami zvonka. Boli by možno lepšie výsledky a viac divákov. Ale futbal by bol zábavou len na dve hodiny v týždni. Keby sme si predsavzali stavať na vlastných odchovancoch, možno by pravidelne výkonnostne športovalo viac mladých, ktorí by mali perspektívu uchytiť sa aj v Áčku. A možno by neodchádzali z obce hneď za prvou ponukou do vyššej súťaže, v ktorej si nakoniec ani veľmi nezahrajú," vysvetľuje.

Cieľom riaditeľky je zvýšiť čitateľskú gramotnosť detí

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským vo Veľkom Kýre je modernou školou otvorenou pre každého, kto má záujem na svojom rozvoji a vzdelanostnom raste.

Inštitúciu bude už druhé funkčné obdobie riadiť Mgr. Helena Dojčánová. V koncepčnom zámere rozvoja a riadenia školy, ktorý vypracovala na nasledujúcich päť rokov, kladie okrem iného dôraz na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov, výučbu cudzích jazykov a využívanie IKT ako bežnej súčasti vyučovania. Do roku 2013 plánuje vytvoriť detskú telocvičňu a záhradku zdravia v areáli školy, vybudovať modernú učebňu prírodovedných predmetov a jazykové laboratórium.

S rekonštrukciou plánujú pokračovať

„Časť budovy ZŠ s MŠ je zrekonštruovaná, odovzdali sme ju vlani v septembri. Starosta nám prisľúbil, že v ďalšej fáze sa pristúpi aj k zatepleniu a výmene okien na budove B pavilónu - strecha je už hotová. Snažíme sa o to, aby nielen vonkajší vzhľad školy bol pekný a moderný.

Pochváliť sa môžeme prekrásnou materskou školu s moderným vybavením, akú nemajú možno na celom Slovensku," hovorí Mgr. Helena Dojčánová.

Škola chce aktívne využívať pomôcky, ktoré získala prostredníctvom eurofondov a používať výpočtovú techniku na všetkých vyučovacích hodinách.

Nielen učiť, ale aj naučiť

„Aby bola škola skutočne dobrou školou, musí nielen učiť a naučiť, ale predovšetkým rozvíjať osobnosť dieťaťa „Od hry k poznatkom" tak aby sa z neho stal dobrý, šťastný a úspešný človek.

Zo školy chceme vytvoriť centrum vzdelávania, kultúry a športu so zreteľom na zásady slušného správania a vystu-
povania," pokračuje riaditeľka.

Oceňujú najlepších

Vzdelávacia inštitúcia mala ku koncu uplynulého školského roka 228 žiakov. Mnohí z nich dosahujú vynikajúce študijné výsledky. Vedenie školy udeľuje od roku 2009 putovné poháre pre najlepšieho žiaka školy a najlepšieho športovca (zároveň musí byť vynikajúcim žiakom) z ročníkov 5.-9.

V roku 2011 získala titul Najlepší žiak školy Liliana Kováč, v kategórii športovcov vynikol Dávid Straňák. „Stanovili sme jasné pravidlá bodového hodnotenia za účasť na súťažiach. V tejto tradícii chceme pokračovať - veľmi sa nám to osvedčilo a deti to veľmi motivuje,"
zdôraznila riaditeľka školy s dvojakým vyučovacím jazykom.

Maďarskú triedu neotvoria

„Od septembra nastúpi na slovenské oddelenie 22 prvákov. Žiaľ, maďarskú triedu sa nám prvýkrát nepodarí otvoriť. Na budúci rok však počítame s 5 žiakmi. Dôvodom je nízky počet detí, chcem však zdôrazniť, že maďarské triedy nechceme zrušiť, ale zachovať," zdôraznila.

Modernizáciu vybavenia ZŠ a MŠ plánuje aj naďalej zabezpečiť získavaním mimorozpočtových zdrojov na chod školy a podporu výučby. O projektoch školy budeme informovať nabudúce.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.