Obec Veľký Kýr : Čoraz viac obcí selektuje odpad

29.07.2011

Pred niekoľkými rokmi bolo iba málo obcí, ktoré boli schopné zabezpečiť selektívny zber odpadu. Tam, kde musí byť zber riešený z vlastných zdrojov, dodnes zaznamenávajú straty, avšak existuje čoraz viac takých firiem, ktoré triedený odpad odvážajú lacnejšie. Niektorí vyžadujú zmenu zákona.

Menej platia občania, ktorí sa rozhodli pre selektívny zber odpadu

Čoraz viac obcí selektuje odpad

ÚJ SZÓ-ZHRNUTIE 29.7.2011

Bratislava. Pred niekoľkými rokmi bolo iba málo obcí, ktoré boli schopné zabezpečiť selektívny zber odpadu. Tam, kde musí byť zber riešený z vlastných zdrojov, dodnes zaznamenávajú straty, avšak existuje čoraz viac takých firiem, ktoré triedený odpad odvážajú lacnejšie. Niektorí vyžadujú zmenu zákona.

Selektívny zber odpadu sa však vo viacerých obciach osvedčil ako hospodárny. Napríklad vo Veľkom Kýre (Novozámocký okres), kde domácnosti triedia sklo, papier a plasty, je podľa slov starostu Miroslava Dojčána oveľa výhodnejšie triediť odpad a aj obyvateľstvo prejavuje veľký záujem, keďže takýto odpad je odvážaný takmer zadarmo, kým za odvoz miešaného odpadu musí obec platiť. Ako ďalej hovorí, odvoz triedeného odpadu bol dlhú dobu organizovaný samosprávou, nedávno však túto úlohu prevzala súkromná firma. Vedenie obce zatiaľ zvažuje, ktoré riešenie je výhodnejšie.

V obci Oborín (Medzibodrožie) sa papier, textil, plast a sklo triedi už viac ako desať rokov, odvoz je organizovaný spoločne s okolitými dedinami. „Pre obec je to rozhodne hospodárne, veď predávame sklo, plasty a papier. Zo zisku sme kúpili kontajner a vlastné stroje. Občania, ktorí komunálny odpad neselektujú, platia za odvoz oveľa viac“ – tvrdí starosta Árpád Csűri.

V Mužli, obci neďaleko Štúrova, zatiaľ komunálny odpad netriedia, pripravuje sa však projekt, na základe ktorého by sa v obci vytvorilo separačné centrum, kam by sa mohol odvážať papier, sklo a textílie.  „Podľa mňa je Mužla dosť veľká obec na to, aby selektívny zber odpadu nebol stratový. Po vybudovaní centra sa sem bude môcť dovážať aj odpad zo susedných malých obcí, okrem toho vzniknú v obci aj dve-tri nové pracovné miesta“ – odpovedal na našu otázku Karol Drapák. Starosta nepočíta s veľkými finančnými výnosmi, avšak snahu vynaloženú v záujme čistoty prostredia považuje za obrovský osoh.

Selektívny zber odpadu by mal byť regulovaný zákonom, tvrdí predseda predstavenstva Recyklačného fondu, Martin Dlhopolček. „Odpadové hospodárstvo by malo aj na úrovni obcí prebiehať podľa jednotného systému, takto by sa dalo úspešnejšie zúčastniť aj na súťažiach“ – myslí si Dlhopolček. Vo väčšine menších obcí nie je v súčasnosti možné žiadne selektovanie odpadu. (hk, sme, vps)


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.