Obec Veľký Kýr : Ak nedostatky vidím, chcem ich aj napraviť

06.06.2011

Hovoríme so starostom Miroslavom Dojčánom. Miroslav Dojčán patrí vo veku tridsaťjeden rokov k najmladším starostom v regióne. Desať rokov býval v Nových Zámkoch a potom sa vrátil do obce, odkiaľ pochádza.


Ak nedostatky vidím, chcem ich aj napraviť

HOVORÍME SO STAROSTOM MIROSLAVOM DOJČÁNOM

Miroslav Dojčán patrí vo veku tridsaťjeden rokov k najmladším starostom v regióne. Desať rokov býval v Nových Zámkoch a potom sa vrátil do obce, odkiaľ pochádza.

„Chcel som zdokumentovať, čo tradičného sa v obci zachovalo a, naopak, v čom napreduje. Keďže som tu nejaký čas nežil, viacero vecí mi udrelo do očí možno skôr ako obyvateľom, ktorí si ich časom prestali všímať - napríklad neopravené cesty, zarastené hajloky, opustené vinohrady," hovorí. „Kýr bol známy ako prosperujúca obec. Časom nás však okolité dediny začali predbiehať - výstavou, infrastruktúrou, podnikateľským prostredím. Chcel by som, aby sme sa vrátili na post, ktorý nám v okolí patril. Preto som sa v vlaňajších komunálnych volbách uchádzal o funkciu starostu.

Veľký Kýr mal renomé bohatej obce, ktorej máločo chýba. Čo tu meniť?
Žijú tu pracovití ľudia. Ekonomicky sa zmohli, postavili si domy, kúpili autá - to všetko sú znaky prosperity, ku ktorým však samospráva nemusela prispievať. Teraz je na obci, aby najprv našla a potom využila možnosti, ako ľuďom vytvoriť lepšie podmienky.

To je dosť všeobecná formulácia.
Teda konkrétne: Ako jedna z prvých obcí sme s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania postavili nájomné bytovky. Za štátne dotácie samospráva vybudovala napríklad chodníky. Ale stále máme ešte ulice s nespevnenými cestami, niektoré časti obce nemajú doriešený vodovod, bytovka pri škole už niekolko rokov chátra, investície potrebujú šatne futbalového ihriska aj niektoré obecné budovy. Ak sme nedostali financie zvonku, nevyužili sme ani vlastné. Hoci finančne sme na tom

V dnešnej dobe sa však nedá príliš rozhadzovať. Kde teda brať zdroje?
Pri tvorbe obecného rozpočtu sme v spolupráci s odbornými komisiami obecného zastupiteľstva postupovali opatrne a hospodárne. V obci nepotrebujeme stavať priemyselné parky. Skôr vytvoriť materiálne a legislatívne podmienky pre tých, ktorí chcú podnikať z vlastných prostriedkov. Ak si súkromník postaví prosperujúcu prevádzku, môže v nej zamestnať našich ľudí, prispieť do obecnej' pokladnice daňami. Obec by mu mala vyjsť v ústrety napríklad pri vybavovaní povolení, v našom územnom pláne by sme mali vytvoriť miesta aj na rozvoj súkromného podnikania.

Jedenásť rokov ste pôsobili v Policajnom zbore SR. Dajú sa niektoré skúsenosti aplikovať na volenú funkciu v samospráve?
Stretol som sa s mnohými ľuďmi, prípadmi a osudmi a trúfam si posúdiť, čo majú oba posty spoločné. Nie je to uplatnenie úradnej moci, ale presvedčenie toho druhého -aby pochopil, že treba konať v rámci zákona a v "prospech ostatných.

Akú vidíte perspektívu spolupráce s poslaneckým zborom obce?
Poslanci v uplynulom funkčnom období neprijímali ani zlé ani obci neprospievajúce rozhodnutia. Len im chýbala väčšia perspektíva a vízia. Máme štyroch nových poslancov, najmladší nemá ani tridsať rokov. S využitím skúseností predchádzajúcich môžeme dospieť k dobrým rozhodnutiam.
Určite nemáme v pláne jeden mesiac zbytočne rozhadzovať a potom ďalší financie škrtiť. V prvom roku sa chceme sústrediť na najakútnejšie opravy a drobné investície na zlepšenie tých základných životných podmienok obyvatelov.

Ktoréto budú?
Od ľudí máme podnety na opravu sústavy odvodňovacích rigolov. Minuloročné záplavy nás, našťastie, nepostihli v takej miere ako niektoré okolité obce. Samospráva je však podľa zákona povinná zabezpečiť, aby ani povrchová dažďová voda neodtekala na súkromné pozemky. Odvodňovacie jarky vedľa ciest sa postupne žanášali alebo ich ľudia zasypali, preto ich musíme obnoviť.
Pri projektovaní hlavného ťahu cez obec sa povedľa cesty vybudovali aj podzemné odtokové kanály, ale ich vyústenie do rieky je už zasypané. Potrebujeme uvoľniť prietoky a dať vode miesto, aby odišla.
Ďalším plánovaným krokom by malo byť dokončenie ciest. Potrebujeme pospájať niektoré časti obce asfaltovými komunikáciami, rozšíriť úzku betónovú komunikáciu. Detí, ktoré idú do školy cez frekventovanú štátnu cestu, potrebujú poriadny a bezpečný priechod. Dali sme vymerať úseky a pripraviť cenové kalkulácie, aby bolo jasné, na čo obec bude mať.

Prilákať hostí, udržať si mladých ľudí

Obec leží takmer v strede hlavného ťahu Nitra - Nové Zámky. Nie je turistickou lokalitou, môže však ťažiť práve z výhodnej polohy, ktorá umožňuje ľudom hľadať si prácu v oboch okresoch.

Blízkosť krajského mesta využili podnikatelia na výstavbu ubytovacích, stravovacích kapacít, športového centra. Tenisové kurty a squash navštevujú zákazníci až z Nitry. V polovici mája by na hlavnej ceste mali otvoriť novú čerpaciu stanicu pohonných látok. Hostí by teda mohlo byť viac. Obec si však potrebuje udržať vlastných, hlavne mladých obyvateľov.
Veľký Kýr začal medzi prvými obcami regiónu stavať nájomné bytovky v rámci programu Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). V súčasností tu stoja tri šesťbytov-ky, budúci rok plánujú začať výstavbu domu s deviatimi jedno a dvojizbovými bytmi. Obec chce zrekonštruovať objekt so štyrmi bývalými učiteľskými bytmi vedľa školy.
Niekolko desiatok rokov stará budova v obecnom vlastníctve už chátra, v poslednom období ju obývala úž len jedna rodina.

Pomôcť aj finančne
„Chceme použiť podobný model ako pri financovaní zo štátneho fondu. Na rekonštrukciu síce dotácie nedostaneme, ale môžeme si vziať bežný úver a splácať ho z nájomného. Ak hypotéku nejakých 80-tísíc eur unesie súkromník, obec určite tiež. Pri obsadzovaní bytov potom nebudeme limitovaní predpismi ŠFRB," zdôvodňuje starosta M. Dojčán.
Obec by chcela poskytnúť aj pozemky na výstavbu rodinných domov. Zatiaľ je v pláne vybudovať jednu novú ulicu, ďalšie lokality ešte nie sú vyčlenené. „Máme snahu nájsť volné parcely a priviesť k nim inžinierske siete. Pozemky by sme potom predávali nie za trhovú cenu, ale tak, aby sa nám vrátili aspoň obecné investície. Aby sme mladých ľudí nezodrali z financií ešte skôr, ako by začali stavať," dodáva starosta.

Chcú vrátiť život hajlokom

Kedysi v nich bývalo i na Silvestra sa sem vyberali oslavovať početné skupiny. Potom sa spoločenský život presťahoval do lokálov. Haj-loky však opäť našli obľúbencov. Asi najviac sa zaplnili počas hudobno - spoločenského festivalu Cserdafest, ktorý pôvodne vznikol ako akcia niekolkých nadšencov. Vlaňajší tretí ročník už mal početné zastúpenie, na ďalšom sa chce organizačne podieľať aj obec.
„Chceme prispieť aj k ďalším podujatiam, od výstavy vín cez kultúru až po zveľadenie športovísk. Mám predstavu, že obec bude spoluorganizátorom, ktorý na akciách spojí čo naviac ľudí bez rozdielu veku, záujmov či národnosti," uzatvára starosta obce Veľký Kýr Miroslav Dojčán

Dva weby aj obecné noviny

Veľký Kýr má v súčasnosti dve internetové stránky. Miroslav Dojčán vlani dokonca vydával aj obecné noviny. „Naše weby chcem prepojiť. Na jednom by mali byť oficiality, dokumenty a informácie pre ľudí mimo obce. Z neho by sa malo plynulo prejsť na druhú adresu, kde budú aj zaujímavostí, fotogalérie, pozvánky a ďalšie rubriky zaujímavé hlavne pre našich obyvateľov. A kedze ni ci majú prístup k internetu a niektorým stále vyhovuje tradičná forma informácie, chcel by som pokračovať vo vydávaní obecných novín. Vlani som ich robil skoro sám a všetci čakali, kedy v nich spustím vlastnú predvolebnú kampaň. Noviny by mali mať iný účel. V tejto chvíli mi však na pokračovanie nezostáva čas."

Škola a škôlka v jednom

V zrekonštruovanom objekte školy našli miesto aj škôlkari. Obec ušetrí hlavne na prevádzkových nákladoch. S využitím „verejnoprospešných" pracovníkov chcú pomôcť dobudovať v spoločnom areáli detské ihrisko. Naopak - ihrisko pri obecnej materskej škole chcú zasa sprístupniť mamičkám, ktoré by sa sem mohli chodiť hrávať s malými deťmi.
Žiaci sa minulý týždeň zúčastnili velkej celoobecnej akcie ku Dňu Zeme. Spolu s členmi spoločenských a záujmových organizácií upratovali a čistili verejné priestranstvá.

Schválili nový spôsob nakladania s odpadom

Poslanci schválili nový spôsob nakladania s komunálnym odpadom. Doteraz obec na zber a separovanie používala vlastné zastarané vozidlá s personálom. Teraz chcú využiť služby odborníkov.

„Podobne ako okolité obce chceme zveriť zber, separovanie a odvoz odpadu špecializovanej firme. Od budúceho mesiaca začne zbierať a odvážať základné komodity. Chceme uvoľniť aj priestor na zbernom dvore, aby sa nám tam zbytočne nezhromažďovalo veľa odpadu. Našich ľudí, ktorí pracovali pri vývoze smetí, chceme zasa využiť na likvidáciu drevnej hmoty a biologického odpadu, ktorý ľudia väčšinou pálili a znečisťovali ovzdušie," opisuje filozofiu projektu M. Dojčán.
Spoločne s Komjaticami, Mojzesovom a Černíkom sa Velký Ký podieľal na výstavbe spoločnej čistiarne odpadových vôd, ktorá stojí za Komjaticami. Od roku 2003 je v prevádzke, nevedie však k nej kanalizácia a splašky musia dovážať cisternami. Projekty kanalizácie dala vyhotoviť spoločne celá aglomerácia štyroch obcí a potom ich odovzdali vodárňam, ktoré mali z eurofondov dobudovať kanalizáciu. V súčasnosti je to opäť na pleciach samosprávy.
Vyhotovené projekty budú musieť aktualizovať odborníci a potom sa aglomerácia obcí môže uchádzať o financie z eurofondov. Podmienkou dotácie však bude dostatočný počet domácností, ktoré budú ochotné sa na kanalizáciu napojiť. Ľuďom bude treba vysvetliť, čo im to prinesie.

EDITOR: MIROSLAV ANTONI

MY: Naše novosti 26.4-1.5.2011


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.