Obec Veľký Kýr : Výzvy na predkladanie žiadostí

11.05.2020

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS CEDRON - NITRAVA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

INFORMÁCIA K AKTUÁLNYM VÝZVAM

(súkromný sektor) MAS CEDRON – NITRAVA oznamuje, že vyhlásila výzvy pre Podopatrenie 4.1 a 6.4 – súkromný sektor

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS CEDRON - NITRAVA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 sú určené pre:

Opatrenie 4, podopatrenie 4.1 Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov.

Opatrenie 6, podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

Dĺžka trvania výziev je od 30.04.2020 do 31.10.2020

Po skončení korona krízy bude k výzvam informačný seminár.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu poskytujem konzultácie a poradenstvo individuálne telefonicky, alebo mailovou formovou v pracovných dňoch: 0905 485 943, kancelaria@cedronnitrava.sk Bližšie informácie o výzve nájdete na https://www.cedronnitrava.sk/leader-prv.html.

Mgr. Daniela Kozáková, manažérka MAS


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.