Obec Veľký Kýr : Výzvy na odborných hodnotiteľov

24.08.2020

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA zverejnila na svojom webovom sídle: www.cedronnitrava.sk výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 7.2 a 7.5.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.cedronnitrava.sk/leader-prv.html.

 


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.