Obec Veľký Kýr : Cedron-Nitrava

Cedron-Nitrava

Hlasovanie Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021

Národná sieť rozvoja vidieka SR spustila elektronické hlasovanie za Najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Súťažné fotografie nájdete v tejto časti.

Cedron-Nitrava / 01.07.2021 / Pokračovanie

Súťaž – Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 11. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021.  Prihlášku a bližšie informácie nájdete TU.

Cedron-Nitrava / 03.06.2021 / Pokračovanie

Informácia o vyhlásení výzvy

 Informácia o vyhlásení výzvy

Cedron-Nitrava / 09.02.2021 / Pokračovanie

Zmluva o poskytnutí dotácií NSK

Touto zmluvou sa Nitriansky samosprávny kraj zaväzuje poskytnúť zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na rok 2020 vo výške 27 121,95 EUR s cieľom podporiť realizáciu aktivít držiteľov regionálnej značky kvality a združení a spolkov na vidieku.

Cedron-Nitrava / 06.10.2020 / Pokračovanie

Výzvy na odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA zverejnila na svojom webovom sídle: www.cedronnitrava.sk výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 7.2 a 7.5.

Cedron-Nitrava / 24.08.2020 / Pokračovanie

Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí

Dňa 05.06.2020 bola riadiacim orgánom schválená aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok zo strany podnikateľov.

Cedron-Nitrava / 10.06.2020 / Pokračovanie

SÚŤAŽ - Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020

Národná sieť rozvoja vidieka vyhlásila tradičnú súťaž (10. ročník) pod názvom Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020. Prihláste sa do súťaže a prezentujte krásu a život MAS CEDRON – NITRAVA.

Cedron-Nitrava / 21.05.2020 / Pokračovanie

Výzvy na predkladanie žiadostí

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS CEDRON - NITRAVA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Cedron-Nitrava / 11.05.2020 / Pokračovanie

Výzva pre podnikateľov

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA oznamuje, že vyhlásila výzvu pre podnikateľov na predkladanie žiadostí o poskytovanie príspevku. Bližšie informácie nájdete v prílohe alebo na adrese www.cedronnitrava.sk.

Cedron-Nitrava / 13.01.2020 / Pokračovanie

Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky kvality Regionálny produkt NITRAVA

MAS CEDRON-NITRAVA si Vás dovoľuje upozorniť, že dňa 1.8.2019 bola vyhlásená Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky kvality  "Regionálny produkt NITRAVA" pre produkty a služby. Viac informácií a podmienky nájdete na našej novej webovej adrese venovanej regionálnemu produktu NITRAVA www.produktnitrava.sk/vyzvy/

Cedron-Nitrava / 20.08.2019 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 6 7 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.