Obec Veľký Kýr : Zmluvy

Zmluvy

Č.zml. Názov Dátum Suma Popis
359-eltodo ELTODO OSVETLENIE s.r.o., Košice 01.06.2017 462420.23 Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia obce Veľký Kýr úspornou LED technológiou - ocr
464-vyp OZ Kýranček, Veľký Kýr 31.05.2017 Zmluva o výpožičke OZ Kýranček
364-zahrada Ing. Vojtech Sládeček, Marta Sládečková, rod. Peternaiová ako nájomcovia 30.05.2017 10.5 Zmluva o nájme záhrady - ocr
357-renault TJ FC Veľký Kýr 23.05.2017 Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 8/2017 - ocr
358-verime Veríme v Zábavu s.r.o., Trenčín 19.05.2017 4992 Dodávka a montáž street workout a fitness prvkov k projektu: „Street workout a fitness park Veľký Kýr" - ocr
350-renault TJ FC Veľký Kýr 18.05.2017 Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 7/2017 - ocr
355-zse ZSE Energia a.s., Bratislava 17.05.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny
353-kupzmluva Jozef Veres a Valéria Veresová, Veľký Kýr 16.05.2017 25 Kúpna zmluva (podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka) - ocr
354-kupzmluva Jozef Veres ako predávajúci, Veľký Kýr 16.05.2017 25 Kúpna zmluva (podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka) - ocr
362-rran Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO, Nové Zámky 11.05.2017 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služby č. 5/2017 - ocr
347-transf-radioklub MO Rádioklub, Veľký Kýr 03.05.2017 200 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2017 - ocr
345-enixa Enixa s.r.o., Varín 25.04.2017 1450 Mandátna zmluva na verejné obstarávanie - ocr
348-gajdo Róbert Gajdošík, Veľký Kýr 24.04.2017 770 Zmluva o dielo „Oplotenie a prístrešok sakrálnej sochy sv. Štefana" - ocr
341-renault Citarový súbor v zast. Attilu Krizsana, Veľký Kýr 21.04.2017 Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 5/2017 - ocr
342-octavia Ján Kupeček, Veľký Kýr 21.04.2017 Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 4/2017 - ocr
343-elan-revival Užák Peter - CORONA-GOLF umelecká agentúra, Žilina 21.04.2017 2100 Zmluva o umeleckom výkone Elán revival - ocr
339-krizan Križanová s.r.o., Nitra 11.04.2017 30.21 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov - ocr
361-cena Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky 07.04.2017 Dohoda o cene v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách - ocr
351-kupzmluva Gabriela Holanová, Branč 24.03.2017 3045 Kúpna zmluva (podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka) - ocr
352-kupzmluva Otília Veresová, Veľký Kýr 24.03.2017 80 Kúpna zmluva (podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka) - ocr
349-prax Obchodná akadémia - Bolečkova, Nitra 23.03.2017 Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie - ocr
356-prax Obchodná akadémia - Bolečkova, Nitra 23.03.2017 Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie - ocr
334-blankozmenka-vub VÚB a.s., Bratislava 17.03.2017 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 351/2017/D - ocr
335-uver-vub VÚB a.s., Bratislava 17.03.2017 160000 Zmluva o termínovanom úvere č. 225/2017/UZ - ocr
340-renault TJ FC Veľký Kýr 17.03.2017 Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 3/2017 - ocr
337-transf-sck MO Slovenský červený kríž, Veľký Kýr 15.03.2017 400 Zmluva o poskytnutí transferu SČK 2017 - ocr
338-reart Erik Bolfa - ReArt, Veľký Kýr 15.03.2017 480 Zmluva o dielo - Vykonanie reštaurovania sochy sv. Štefana - ocr
333-zberny-dvor-rrs RRA NOVOZÁMOCKO, Nové Zámky 10.03.2017 7510 Zmluva o poskytnutí služby „Zberný dvor Veľký Kýr"
336-transf-dhz MO Dobrovoľný hasičský zbor, Veľký Kýr 08.03.2017 300 Zmluva o poskytnutí transferu DHZ 2017 - ocr
376-darzmluva Obec Veľký Kýr 06.03.2017 Darovacia zmluva a Zmluva o zrušení vecného bremena
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.