Obec Veľký Kýr : Zmluvy

Zmluvy

Č.zml. Názov Dátum Suma Popis
390-sbs Jozef Hulala ml., Veľký Kýr 31.07.2017 280 Zmluva obecné dni SBS - ocr
391-rozkos Štefan Rožkoš, Matúškovo 31.07.2017 150 Zmluva obecné dni Štefan Rožkoš - ocr
392-remesla Ivan Mada - Keramika HEMKA, Nitra 31.07.2017 60 Zmluva obecné dni - ocr
383-darzmluva Obec Veľký Kýr 28.07.2017 Dodatok č. 1 k Darovacej zmluva a Zmluve o zrušení vecného bremena zo dňa 6.3.2017
386-foto Daniel Száraz, Obec Veľký Kýr 28.07.2017 50 Zmluva obecné dni fotograf - ocr
396-renault TJ FC Veľký Kýr, Veľký Kýr 28.07.2017 Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 10/2017 - ocr
527-kz FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra 27.07.2017 19980 Kúpna zmluva
382-transf Združenie vinárov a vinohradníkov Veľký Kýr - ČERDAVIN 26.07.2017 400 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2017 - scan
385-ciki Debreczeni Ferenc, Budapest 25.07.2017 500 Zmluva o zabezpečení vystúpenia - ocr
380-spp SPP a.s., Bratislava 24.07.2017 Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu - scan
384-zd ZSE Energia, a.s., Bratislava 21.07.2017 13.19 Zmluva o pripojení 4 bytovka - ocr
395-renault Maroš Száraz, Veľký Kýr 18.07.2017 Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 9/2017 - ocr
379-gajdo Róbert Gajdošík, Veľký Kýr 17.07.2017 2691.93 Zmluva o dielo „Kovové oplotenie starého cintorína II." - scan
381-soza SOZA, Bratislava 17.07.2017 Hromadná licenčná zmluva - scan
394-zvs Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky 14.07.2017 Zmluva č.: 7/1000089352 -ocr o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
378-transf Slovenský rybársky zväz, MO Veľký Kýr 12.07.2017 400 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2017 - scan
377-danas Današ s.r.o., Veľké Zálužie 10.07.2017 25000 Zmluva o dielo „Oprava miestných komunikacií - realizácia" - scan
375-transf-zmr Združenie maďarských rodičov na Slovensku, MO Veľký Kýr 06.07.2017 400 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2017 - ocr
374-zd Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava 04.07.2017 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - scan
371-kupzmluva Gabriela Holanová, Branč 29.06.2017 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 24.3.2017 - ocr
373-nsk Nitriansky samosprávny kraj v zast. doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., Nitra 26.06.2017 1700 Zmluva č. 602/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 - ocr
370-kupzmluva Michal Lacuška, Veľký Kýr 23.06.2017 133 Kúpna zmluva /podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka/ - ocr
368-nfpd2 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 19.06.2017 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP „Zberný dvor Veľký Kýr“ - ocr
372-nsk Nitriansky samosprávny kraj v zast. doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., Nitra 19.06.2017 800 Zmluva č. 458/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 - ocr
367-nfpd1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 16.06.2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP „Zberný dvor Veľký Kýr“ - ocr
366-zse ZSE Energia, a.s., Bratislava 15.06.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE - scan
360-enixa1 Enixa s.r.o., Varín 12.06.2017 1450 Dodatok č.1 k mandátnej zmluve - ocr
369-nsk Nitriansky samosprávny kraj v zast. doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., Nitra 12.06.2017 1000 Dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č. 5/2015 v znení neskoršej zmeny - ocr
365-dpo Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 09.06.2017 3000 Zmluva č.37424 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky - ocr
363-eurogreens EUROGREEN - SLOVENSKO s.r.o., Nitra 02.06.2017 12320.5 Zmluva o dielo „Regenerácia futbalového ihriska Veľký Kýr" - ocr
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.