Zmluvy

Č.zml. Názov Dátum Suma Popis
355-zse ZSE Energia a.s., Bratislava 17.05.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny
353-kupzmluva Jozef Veres a Valéria Veresová, Veľký Kýr 16.05.2017 25 Kúpna zmluva (podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka) - ocr
354-kupzmluva Jozef Veres ako predávajúci, Veľký Kýr 16.05.2017 25 Kúpna zmluva (podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka) - ocr
362-rran Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO, Nové Zámky 11.05.2017 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služby č. 5/2017 - ocr
347-transf-radioklub MO Rádioklub, Veľký Kýr 03.05.2017 200 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2017 - ocr
345-enixa Enixa s.r.o., Varín 25.04.2017 1450 Mandátna zmluva na verejné obstarávanie - ocr
348-gajdo Róbert Gajdošík, Veľký Kýr 24.04.2017 770 Zmluva o dielo „Oplotenie a prístrešok sakrálnej sochy sv. Štefana" - ocr
341-renault Citarový súbor v zast. Attilu Krizsana, Veľký Kýr 21.04.2017 Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 5/2017 - ocr
342-octavia Ján Kupeček, Veľký Kýr 21.04.2017 Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 4/2017 - ocr
343-elan-revival Užák Peter - CORONA-GOLF umelecká agentúra, Žilina 21.04.2017 2100 Zmluva o umeleckom výkone Elán revival - ocr
339-krizan Križanová s.r.o., Nitra 11.04.2017 30.21 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov - ocr
361-cena Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky 07.04.2017 Dohoda o cene v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách - ocr
351-kupzmluva Gabriela Holanová, Branč 24.03.2017 3045 Kúpna zmluva (podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka) - ocr
352-kupzmluva Otília Veresová, Veľký Kýr 24.03.2017 80 Kúpna zmluva (podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka) - ocr
349-prax Obchodná akadémia - Bolečkova, Nitra 23.03.2017 Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie - ocr
356-prax Obchodná akadémia - Bolečkova, Nitra 23.03.2017 Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie - ocr
334-blankozmenka-vub VÚB a.s., Bratislava 17.03.2017 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 351/2017/D - ocr
335-uver-vub VÚB a.s., Bratislava 17.03.2017 160000 Zmluva o termínovanom úvere č. 225/2017/UZ - ocr
340-renault TJ FC Veľký Kýr 17.03.2017 Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 3/2017 - ocr
337-transf-sck MO Slovenský červený kríž, Veľký Kýr 15.03.2017 400 Zmluva o poskytnutí transferu SČK 2017 - ocr
338-reart Erik Bolfa - ReArt, Veľký Kýr 15.03.2017 480 Zmluva o dielo - Vykonanie reštaurovania sochy sv. Štefana - ocr
333-zberny-dvor-rrs RRA NOVOZÁMOCKO, Nové Zámky 10.03.2017 7510 Zmluva o poskytnutí služby „Zberný dvor Veľký Kýr"
336-transf-dhz MO Dobrovoľný hasičský zbor, Veľký Kýr 08.03.2017 300 Zmluva o poskytnutí transferu DHZ 2017 - ocr
376-darzmluva Obec Veľký Kýr 06.03.2017 Darovacia zmluva a Zmluva o zrušení vecného bremena
332-4bytovka KÓŇASTAV s.r.o., Veľký Kýr 01.03.2017 66188.62 Zmluva o dielo „Bytový dom Veľký Kýr - rekonštrukčné práce" - ocr
331-mandat-dod1 Arnold Mikle, Veľký Cetín 23.02.2017 2700 Mandátna zmluva Dodatok č.1 Zberný dvor Veľký Kýr - Zabezpečenie stavebného dozoru - ocr
227-vypozicka MO TJ FC Veľký Kýr 16.02.2017 Zmluva o výpožičke motorového vozidla - TJ FC Veľký Kýr - ocr
224-zberdvor Mgr. Alexandra Mihaldová-CASSIEN, Kysucké Nové Mesto 15.02.2017 3420 Zmluva o poskytovaní služieb - Zberný dvor Veľký Kýr - ocr
225-zdravposudok Mgr. Eva Gubišová, Preseľany 13.02.2017 20 Mandátna zmluva - Vypracovanie zdravotného posudku - ocr
222-zd Arnold Mikle, Veľký Cetín 10.02.2017 2700 Mandátna zmluva Zberný dvor Veľký Kýr - Zabezpečenie stavebného dozoru - ocr
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.