Zmluvy

Č.zml. Názov Dátum Suma Popis
456-gal Gabriel Gál, Nesvady 10.02.2018 130 Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie na kultúrnom podujatí
454-webs Webstern s.r.o., Veľký Kýr 08.02.2018 400 Zmluva o poskytovaní služieb
455-orange Orange Slovensko, a. s., Bratislava 08.02.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
453-kynd OZ Kynderko zast. Bc. Zita Balážiová 06.02.2018 750 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2018
457-transf MO Jednota dôchodcov na Slovensku 05.02.2018 200 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2018
452-zd4 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 29.01.2018 Dodatok č.4 SAŽP
448-agroterm AGROTEM-PULZ, s.r.o., Liptovský Mikuláš 23.01.2018 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31. 07. 2017
449-oranged1 Alpha Pro Tel, s.r.o., obch. zást. Orange Slovensko, a.s 22.01.2018 ORANGE dodatky
450-oranged2 Alpha Pro Tel, s.r.o., obch. zást. Orange Slovensko, a.s 22.01.2018 ORANGE dodatky
451-oranged3 Alpha Pro Tel, s.r.o., obch. zást. Orange Slovensko, a.s 22.01.2018 ORANGE dodatky
447-orange Alpha Pro Tel, s.r.o., obch. zást. Orange Slovensko, a.s 18.01.2018 Zvýhodnené firemné hovory
446-transf MO FC Veľký Kýr, Gábor Bajkai 15.01.2018 18800 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2018
445-zse ZSE Energia, a.s., Bratislava 08.01.2018 ZSE D2018000015
442-eltodo ELTODO OSVETLENIE s.r.o., Košice 15.12.2017 Dodatok k zmluve č. 2 - ocr
444-cam MV SR, Okresný úrad Nitra 13.12.2017 10000 Zmluva kamerový systém - ocr
441-spp SPP a.s., Bratislava 12.12.2017 Zmluva o dodávke plynu - scan
439-prival Ing. arch. Janka Privalincová, Nitra 04.12.2017 4800 Zmluva o dielo - ocr
437-alex Alexander Száraz, Veľký Kýr 02.12.2017 40 Zmluva o dielo - ocr
438-gal Gabriel Gál, Nesvady 02.12.2017 120 Zmluva o dielo - ocr
436-ekotec EKOTEC spol. s.r.o., Bratislava 29.11.2017 230 Objednávka kontrola bezp. detského ihriska - ocr
443-upsvar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 29.11.2017 Dohoda č. 17/17/012/11
440-bezt Mgr. Janette Czibulová - BEZTECH 23.11.2017 180 Dodatok k zmluve č. 2 - ocr
434-bon BONSENS s.r.o., Nové Zámky 22.11.2017 1034.4 Zmluva o poskytnutí služby - ocr
433-audit Ing. Henrieta Godány Vaššová, Nové Zámky 20.11.2017 1660 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - ocr
435-baru Ing. Melinda Baruszová, PhD., Veľký Kýr 20.11.2017 100 Zmluva o poskytnutí služby - ocr
430-abstav AB-STAV s.r.o., Malý Cetín 10.11.2017 164331.71 Zmluva o dielo č. 9/2017 - scan
431-dod3 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 10.11.2017 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - scan
429-kupzmluva Štefan Šebík, Anna Šebíková, rod. Labaiová, Veľký Kýr 08.11.2017 576 Kúpna zmluva /podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka/ - ocr
432-byt6 Rita Csámpaiová, Veľký Kýr 03.11.2017 Zmluva o nájme obecného bytu v bytovom dome 9 b. j. „typ Profis 2“
428-blankoz Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 27.10.2017 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Zberný dvor - scan
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.