Zmluvy

Č.zml. Názov Dátum Suma Popis
487-nfp Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 25.05.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
485-zd Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava 15.05.2018 Zmluva o pripojení
515-envi ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Lužianky 10.05.2018 Dodatok č.1 k zmluve
486-humana HUMANA People to People Slovakia o.z., Bratislava 08.05.2018 Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi
482-kynd Občianske združenie KYNDERKO, Veľký Kýr 07.05.2018 Nájomná zmluva
483-poist Allinaz - Slovenská poisťovňa, Bratislava 07.05.2018 Súhrnný návrh poistnej zmluvy
500-irigy Mistral Music Kft, Budapešť 07.05.2018 1728 Deň obce 2018 - Irigy Hónaljmirigy
476-alarmcz CZ CZ Nitra s.r.o., Nitra 02.05.2018 Zmluva o poskytovaní technickej služby
477-dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 02.05.2018 Dohoda
478-kamery REJK-NET s.r.o., Šoporňa 02.05.2018 Zmluva o dielo
479-osudaj osobnyudaj.sk s.r.o., Košice 02.05.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
480-prospect PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky 02.05.2018 Rámcová zmluva
481-kz Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľký Kýr 02.05.2018 Kúpna zmluva
469-alarm Orange Slovensko, a. s., Bratislava 24.04.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
468-dotacia Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 23.04.2018 3000 Poskytnutie dotácie
475-konastav KÓŇASTAV s. r. o., Veľký Kýr 20.04.2018 Dom smútku Veľký Kýr- rekonštrukcia fasády
466-fennix Fénnix s.r.o., Leopoldov 17.04.2018 8660 Zmluva o poskytnutí služieb
467-prima Prima banka Slovensko a.s., Žilina 17.04.2018 Zmluva o grantovom účte
470-grofova Jana Grófová, Veľký Kýr 07.04.2018 Zmluva o nájme obecného bytu
471-lorinc Ing. Tibor Lórinc, Veľký Kýr 07.04.2018 Zmluva o nájme obecného bytu
472-sklenarova Veronika Sklenárová, Veľký Kýr 07.04.2018 Zmluva o nájme obecného bytu
474-stavurad Spoločný obecný úrad, Šurany 07.04.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
473-voros Igor Vöröš, Veľký Kýr 07.04.2018 Zmluva o nájme obecného bytu
465-kz Roman Klčo, Vrbové 23.03.2018 2400 Kúpna zmluva
462-kupzmluva RNDr. ALexander Kántor, Vráble 07.03.2018 Kúpna zmluva /podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka/
463-real1 REAL - K s.r.o., Komárno 05.03.2018 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve uzatvorenej dňa 31.05.2011
461-tel Slovak Telekom a. s., Bratislava 23.02.2018 Nájomná zmluva (pozemok)
459-zd5 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 19.02.2018 Dodatok č.5 SAŽP
460-transf MO Slovenský červéný kríž 19.02.2018 400 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2018
458-kz Obec Veľký Kýr 14.02.2018 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.