Zmluvy

Č.zml. Názov Dátum Suma Popis
480-prospect PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky 02.05.2018 Rámcová zmluva
481-kz Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľký Kýr 02.05.2018 Kúpna zmluva
469-alarm Orange Slovensko, a. s., Bratislava 24.04.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
468-dotacia Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 23.04.2018 3000 Poskytnutie dotácie
475-konastav KÓŇASTAV s. r. o., Veľký Kýr 20.04.2018 Dom smútku Veľký Kýr- rekonštrukcia fasády
466-fennix Fénnix s.r.o., Leopoldov 17.04.2018 8660 Zmluva o poskytnutí služieb
467-prima Prima banka Slovensko a.s., Žilina 17.04.2018 Zmluva o grantovom účte
470-grofova Jana Grófová, Veľký Kýr 07.04.2018 Zmluva o nájme obecného bytu
471-lorinc Ing. Tibor Lórinc, Veľký Kýr 07.04.2018 Zmluva o nájme obecného bytu
472-sklenarova Veronika Sklenárová, Veľký Kýr 07.04.2018 Zmluva o nájme obecného bytu
474-stavurad Spoločný obecný úrad, Šurany 07.04.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
473-voros Igor Vöröš, Veľký Kýr 07.04.2018 Zmluva o nájme obecného bytu
465-kz Roman Klčo, Vrbové 23.03.2018 2400 Kúpna zmluva
462-kupzmluva RNDr. ALexander Kántor, Vráble 07.03.2018 Kúpna zmluva /podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka/
463-real1 REAL - K s.r.o., Komárno 05.03.2018 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve uzatvorenej dňa 31.05.2011
461-tel Slovak Telekom a. s., Bratislava 23.02.2018 Nájomná zmluva (pozemok)
459-zd5 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 19.02.2018 Dodatok č.5 SAŽP
460-transf MO Slovenský červéný kríž 19.02.2018 400 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2018
458-kz Obec Veľký Kýr 14.02.2018 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
456-gal Gabriel Gál, Nesvady 10.02.2018 130 Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie na kultúrnom podujatí
454-webs Webstern s.r.o., Veľký Kýr 08.02.2018 400 Zmluva o poskytovaní služieb
455-orange Orange Slovensko, a. s., Bratislava 08.02.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
453-kynd OZ Kynderko zast. Bc. Zita Balážiová 06.02.2018 750 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2018
457-transf MO Jednota dôchodcov na Slovensku 05.02.2018 200 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2018
452-zd4 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 29.01.2018 Dodatok č.4 SAŽP
448-agroterm AGROTEM-PULZ, s.r.o., Liptovský Mikuláš 23.01.2018 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31. 07. 2017
449-oranged1 Alpha Pro Tel, s.r.o., obch. zást. Orange Slovensko, a.s 22.01.2018 ORANGE dodatky
450-oranged2 Alpha Pro Tel, s.r.o., obch. zást. Orange Slovensko, a.s 22.01.2018 ORANGE dodatky
451-oranged3 Alpha Pro Tel, s.r.o., obch. zást. Orange Slovensko, a.s 22.01.2018 ORANGE dodatky
447-orange Alpha Pro Tel, s.r.o., obch. zást. Orange Slovensko, a.s 18.01.2018 Zvýhodnené firemné hovory
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.