Obec Veľký Kýr : Zmluvy

Zmluvy

Č.zml. Názov Dátum Suma Popis
361-cena Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky 07.04.2017 Dohoda o cene v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách - ocr
351-kupzmluva Gabriela Holanová, Branč 24.03.2017 3045 Kúpna zmluva (podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka) - ocr
352-kupzmluva Otília Veresová, Veľký Kýr 24.03.2017 80 Kúpna zmluva (podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka) - ocr
349-prax Obchodná akadémia - Bolečkova, Nitra 23.03.2017 Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie - ocr
356-prax Obchodná akadémia - Bolečkova, Nitra 23.03.2017 Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie - ocr
334-blankozmenka-vub VÚB a.s., Bratislava 17.03.2017 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 351/2017/D - ocr
335-uver-vub VÚB a.s., Bratislava 17.03.2017 160000 Zmluva o termínovanom úvere č. 225/2017/UZ - ocr
340-renault TJ FC Veľký Kýr 17.03.2017 Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 3/2017 - ocr
337-transf-sck MO Slovenský červený kríž, Veľký Kýr 15.03.2017 400 Zmluva o poskytnutí transferu SČK 2017 - ocr
338-reart Erik Bolfa - ReArt, Veľký Kýr 15.03.2017 480 Zmluva o dielo - Vykonanie reštaurovania sochy sv. Štefana - ocr
333-zberny-dvor-rrs RRA NOVOZÁMOCKO, Nové Zámky 10.03.2017 7510 Zmluva o poskytnutí služby „Zberný dvor Veľký Kýr"
336-transf-dhz MO Dobrovoľný hasičský zbor, Veľký Kýr 08.03.2017 300 Zmluva o poskytnutí transferu DHZ 2017 - ocr
376-darzmluva Obec Veľký Kýr 06.03.2017 Darovacia zmluva a Zmluva o zrušení vecného bremena
332-4bytovka KÓŇASTAV s.r.o., Veľký Kýr 01.03.2017 66188.62 Zmluva o dielo „Bytový dom Veľký Kýr - rekonštrukčné práce" - ocr
331-mandat-dod1 Arnold Mikle, Veľký Cetín 23.02.2017 2700 Mandátna zmluva Dodatok č.1 Zberný dvor Veľký Kýr - Zabezpečenie stavebného dozoru - ocr
227-vypozicka MO TJ FC Veľký Kýr 16.02.2017 Zmluva o výpožičke motorového vozidla - TJ FC Veľký Kýr - ocr
224-zberdvor Mgr. Alexandra Mihaldová-CASSIEN, Kysucké Nové Mesto 15.02.2017 3420 Zmluva o poskytovaní služieb - Zberný dvor Veľký Kýr - ocr
225-zdravposudok Mgr. Eva Gubišová, Preseľany 13.02.2017 20 Mandátna zmluva - Vypracovanie zdravotného posudku - ocr
222-zd Arnold Mikle, Veľký Cetín 10.02.2017 2700 Mandátna zmluva Zberný dvor Veľký Kýr - Zabezpečenie stavebného dozoru - ocr
226-dohoda-upsvr ÚPSVaR, Nové Zámky 10.02.2017 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 2017 - ocr
228-mapa MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava 03.02.2017 456 Zmluva o poskytovaní služieb mMapa - ocr
229-mapa-os MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava 03.02.2017 Zmluva o spracovaní osobných údajov mMapa - ocr
346-peternay-dod1 Maroš Peternay, Veľký Kýr 02.02.2017 56.64 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov na ulici Mlynská zo dňa 1.7.2015 - ocr
221-elaudit Energium s.r.o., Bratislava 31.01.2017 1440 Zmluva na dodanie predmetu zákazky „Energetický audit" - ocr
217-nfp-zberny-dvor Ministerstvo životného prostredia SK, Bratislava 05.01.2017 19576.35 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zberný dvor - ocr
220-dielo-rez Miroslav Novák REZ, Lipovec 05.01.2017 3336 Zmluva o dielo - ocr
224-projekt-mensin VF Project & Marketing s.r.o., Šala 02.01.2017 450 Zmluva o dielo „Projekt Kultúra národnostných menšín" - ocr
344-vodaren-dok Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Nitra 27.12.2016 Zmluva projektová dokumentácia na stavbu: „Veľký Kýr - rozšírenie vodovodu“
204-prima-grant Prima Banka, Žilina 14.12.2016 Zmluva o grantovom účte
216-acappela Mgr. Lucia Brezinová, Starý Tekov 12.12.2016 100 Zmluva o dielo - A Cappella koncert - ocr
| 1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 15 16 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.