Obec Veľký Kýr : Zmluvy

Zmluvy

Č.zml. Názov Dátum Suma Popis
332-4bytovka KÓŇASTAV s.r.o., Veľký Kýr 01.03.2017 66188.62 Zmluva o dielo „Bytový dom Veľký Kýr - rekonštrukčné práce" - ocr
331-mandat-dod1 Arnold Mikle, Veľký Cetín 23.02.2017 2700 Mandátna zmluva Dodatok č.1 Zberný dvor Veľký Kýr - Zabezpečenie stavebného dozoru - ocr
227-vypozicka MO TJ FC Veľký Kýr 16.02.2017 Zmluva o výpožičke motorového vozidla - TJ FC Veľký Kýr - ocr
224-zberdvor Mgr. Alexandra Mihaldová-CASSIEN, Kysucké Nové Mesto 15.02.2017 3420 Zmluva o poskytovaní služieb - Zberný dvor Veľký Kýr - ocr
225-zdravposudok Mgr. Eva Gubišová, Preseľany 13.02.2017 20 Mandátna zmluva - Vypracovanie zdravotného posudku - ocr
222-zd Arnold Mikle, Veľký Cetín 10.02.2017 2700 Mandátna zmluva Zberný dvor Veľký Kýr - Zabezpečenie stavebného dozoru - ocr
226-dohoda-upsvr ÚPSVaR, Nové Zámky 10.02.2017 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 2017 - ocr
228-mapa MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava 03.02.2017 456 Zmluva o poskytovaní služieb mMapa - ocr
229-mapa-os MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava 03.02.2017 Zmluva o spracovaní osobných údajov mMapa - ocr
346-peternay-dod1 Maroš Peternay, Veľký Kýr 02.02.2017 56.64 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov na ulici Mlynská zo dňa 1.7.2015 - ocr
221-elaudit Energium s.r.o., Bratislava 31.01.2017 1440 Zmluva na dodanie predmetu zákazky „Energetický audit" - ocr
217-nfp-zberny-dvor Ministerstvo životného prostredia SK, Bratislava 05.01.2017 19576.35 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zberný dvor - ocr
220-dielo-rez Miroslav Novák REZ, Lipovec 05.01.2017 3336 Zmluva o dielo - ocr
224-projekt-mensin VF Project & Marketing s.r.o., Šala 02.01.2017 450 Zmluva o dielo „Projekt Kultúra národnostných menšín" - ocr
344-vodaren-dok Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Nitra 27.12.2016 Zmluva projektová dokumentácia na stavbu: „Veľký Kýr - rozšírenie vodovodu“
204-prima-grant Prima Banka, Žilina 14.12.2016 Zmluva o grantovom účte
216-acappela Mgr. Lucia Brezinová, Starý Tekov 12.12.2016 100 Zmluva o dielo - A Cappella koncert - ocr
213-renault MO TJ FC Veľký Kýr 08.12.2016 Zmluva o výpožičke motorového vozidla č. 5/2016 - ocr
210-Zmluva-zberny-dvor Prima Banka, Žilina 05.12.2016 Zmluva o grantovom účte Zberný dvor - ocr
208-Zmluva-jubilanti Alexander Száraz, Veľký Kýr 02.12.2016 40 Zmluva o dielo príprava obeda na oslavu jubileí 65,70,75,80,85 a 90-ročných dôchodcov - ocr
209-Hudba-jubilanti Alexander Száraz, Veľký Kýr 02.12.2016 120 Zmluva o zabez.hudobnmej produkcie na oslavu jubileí 65,70,75,80,85 a 90-ročných dôchodcov - ocr
207-Zmluva-envirofond Environmentálny fond, Bratislava 30.11.2016 18579.12 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - ocr
206-cedron-zmluva2016 NSK, Nitra 16.11.2016 947.37 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja CLLD20160114/Opl - ocr
215-cedron Mikroregión CEDRON - NITRAVA, Mojmírovce 15.11.2016 Zmluva o poskytnutí materiálu - CEDRON-NITRAVA - ocr
201-abstav AB-STAV s.r.o., Malý Cetín 14.11.2016 18378.72 Zmluva o dielo č. 21/2016
203-prima Prima Banka, Žilina 14.11.2016 Zmluva o poskytovaní elektronického bankovnictva
205-protokol Slovenský pozemkový fond, Bratislava 08.11.2016 209.29 Protokol č.01567/2016-UVOP-U00044/16.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí
212-gajdosik Robert Gajdošik, Veľký Kýr 07.11.2016 4603.61 Zmluva o dielo „Kovové oplotenie starého cintorína - Veľký Kýr" - Robert Gajdošik - ocr
193-dohoda-upsvar2016 ÚPSVaR, Nové Zámky 04.11.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky - DOHODA č. 16/17/010/20
194-zmluva-orange2016 ORANGE Slovensko a.s., Bratislava 04.11.2016 25 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.