Zmluvy

Č.zml. Názov Dátum Suma Popis
164-sharp Sharp Business Systems Slovakia s.r.o., Bratislava 30.05.2016 79.52 Nájomná zmluva o poskytovaní služieb SHARP, Bratislava
166-kz-cov ZsVS, Nitra 26.05.2016 4668 Kúpna zmluva ČOV - Aglomerácia Komjatice, odvodnenie a čistenie odpadových vôd - kanalizácia Veľký Kýr
162-park ZSE Distribúcia a.s, Bratislava 25.05.2016 Zmluva o pripojení krátkodobý odber - Park
166-park-jun ZSE Distribúcia a.s, Bratislava 23.05.2016 Zmluva o pripojení krátkodobý odber - Park
163-evo E-VO s.r.o., Bratislava 20.05.2016 2400 Zmluva o poskytovaní služieb
161-prax Súkromná obchodná akadémia, Nitra 17.05.2016 Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe - Szőke Boglárka
159-town VF Project & Marketing s.r.o., Šala 16.05.2016 1000 Zmluva o dielo „Projekt town Twinning“
160-danas Današ s.r.o., Veľké Zálužie 16.05.2016 52374 Zmluva o dielo - Oprava miestních komunikacii v obci Veľký Kýr
157-tras-csemadok2016 MO Csemadok Veľký Kýr 11.05.2016 1000 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2016
156-envipavk ENVI-PAK a.s., Bratislava 10.05.2016 Zmluva o odpadoch
155-polak Ing. Juraj Polák, Nové Zámky 29.04.2016 370 Zmluva o dielo - rozšírenie vodovodu Veľký Kýr
153-szabo-revizia Maroš Szabó, Branč 20.04.2016 50 Zmluva o dielo - Vykonanie revízie plynu na budove obecného úradu
148-envipak ENVI-PAK a.s. Bratislava 15.04.2016 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
147-vse-ms ZSE Distribúcia a.s, Bratislava 11.04.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny (bývalá materská škôlka)
146-vse-priloha3 ZSE Distribúcia a.s, Bratislava 04.04.2016 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
145-zmluva-dodavka-vody ZsVS, Nitra 24.03.2016 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
144-hudob-prod-danis Ivan Daniš, Svätý Peter 18.03.2016 310 Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie na kultúrnom podujatí
143-manaz-obstaravania MB Profit PB, s.r.o., Považská Bystrica 08.03.2016 900 Zmluva o manažmente verejného obstarania
142-dz-muzeum Slovenské poľnohospodárske múzeum, Nitra 03.03.2016 Darovacia zmluva Obec Veľký Kýr
138-kpzmluva-liaz Zoltán Dojčan, Veľký Kýr 26.02.2016 1050 Kúpno-predajná zmluva na nákladný automobil LIAZ - OcÚ Veľký Kýr
139-prives Emil Petrík, Borský Mikuláš-Borský Peter 26.02.2016 3000 Kúpno-predajná zmluva na nákladný príves za traktor - OcÚ Veľký Kýr
140-preprava-privesu Andrej Šebesta, Borský Mikuláš 26.02.2016 190 Zmluva o dielo na dovoz - preprava na nákladného prívesu za traktor
135-gladiator-zmluva Marián Hladký, Nitra 23.02.2016 3500 Zmluva obecné slávnosti Gladiator 2016
141-kz-kniznica Ing. František Buda, Tvrdošovce 22.02.2016 20 Kúpna zmluva na prevod vlastníctva 1ks knihy Židia v Nitrianskej župe
137-vlado Vladimír Žitný, Veľký Kýr 15.02.2016 80 Zmluva o dielo montáž ozvučenia zasadacej miestnosti obecného úradu
136-mdz Regionálneho združenia podzoborských obcí 15.02.2016 50 Zmluva o dielo - prípravy na oslavy Dňa žien
134-tnt-zenekar-zmluva Taskó János, Budapešť 10.02.2016 3800 Zmluva obecné slávnosti TNT zenekar 2016
133-reklama-dod ORIS a.s, Bratislava 29.01.2016 663.88 Dodatku č. 1 k Zmluve č. 952 o prenájme objektov na umiestnenie reklamných panelov
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.