Zmluvy

Č.zml. Názov Dátum Suma Popis
525-kz G. Keresztešová, M. Križanová, J. Keresteš, G.Lőrincová, Veľký Kýr 03.10.2018 Kúpna zmluva
524-kz Štefan Száraz a Gizela Szárazová, Veľký Kýr 02.10.2018 Kúpna zmluva
523-kz Gizela Lőrincová, Veľký Kýr 01.10.2018 Kúpna zmluva
518-soar SOAR sk a. s., Žilina 27.09.2018 246192.46 Zmluva o dielo
520-dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky 26.09.2018 Dohoda 18/17/010/7
521-kozlik Štefan Kozlík, Veľký Kýr 26.09.2018 Zmluva o nájme obecného bytu
522-sevcikova Viktória Ševčíková, Veľký Kýr 26.09.2018 Zmluva o nájme obecného bytu
519-allianz Allinaz - Slovenská poisťovňa, Bratislava 25.09.2018 Zmena v poistnéj zmluve
513-zat Arnold Mikle, Veľký Cetín 31.08.2018 2000 Zmluva o poskytnutí služby
514-kz Július Dobrotka, rod. Dobrotka, Veľký Kýr 13.08.2018 Kúpna zmluva
512-szmszsz SZMSZSZ, Veľký Kýr 08.08.2018 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2018
517-transf Poľovnícke združenie HUBERT, Veľký Kýr 07.08.2018 200 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2018
511-slovak Jozef Slovák, Veľký Kýr 01.08.2018 Zmluva o nájme obecného bytu
516-agro AGROTEM MJ s.r.o. 31.07.2018 Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve
510-zse ZSE Energia, a.s., Bratislava 27.07.2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny
506-sprciest SR - Slovenská správa ciest, Bratislava 25.07.2018 Protokol odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku
507-elkoplast Elkoplast Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice 25.07.2018 Kúpna zmluva
505-globtel GLOBTEL GSM a.s., Bratislava 23.07.2018 Zmluva o nájme pozemku + Dodatok č. 1
509-jamadan Daniel Makovický, Bratislava 21.07.2018 400 Zmluva JAMADAN
501-bodi BODITALK KFT, Budapešť 20.07.2018 1800 Deň obce 2018 - Bódi Guszti és Margó
504-cmoro Musichouse s.r.o., Veľká Ves nad Ipľom 20.07.2018 2500 Cmorík Band
508-nsk NSK, Nitra 20.07.2018 Zmluva NSK - cestovný ruch
502-fora FORA-STAV s.r.o., Šurany 19.07.2018 40050.22 Zmluva o dielo
503-nsk NSK, Nitra 19.07.2018 1500 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
493-cas Mgr. Alexandra Mihaldova - CASSIEN, Kysucké Nové Mesto 09.07.2018 3510 Zmluva o poskytovaní služieb
498-szaraz Miroslav Száraz, Veľký Kýr 09.07.2018 Zmluva o nájme obecného bytu
499-dojc Zoltán Dojčán, Veľký Kýr 09.07.2018 100 Zmluva o poskytnutí služby
492-nfp6 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 04.07.2018 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnuti NFP
495-transf Čerdavin, Veľký Kýr 04.07.2018 Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2018
497-nsk NSK, Nitra 03.07.2018 1310 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu NSK
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.