Obec Veľký Kýr : Verejné obstarávania

Verejné obstarávania

Dátum Predmet Druh Suma Úspešný uchádzač
2018/06 Externé riadenie projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy" Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 3750 Cassien, M. Nešporu 1186/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto
2018/06 Zabezpečenie stavebného dozoru k projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy" Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 2000 Arnold Mikle, Kostolná 613,951 05 Veľký Cetín
2018/05 Dodávka a montáž exterierových fitness prvkov a detských lezeckých zariadení Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 3200 Veríme v Zábavu,s.r.o., Pod brezinou 86, 911 01 Trenčín
2018/04 Dom smútku Veľký Kýr - rekonštrukcia fasády Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 22878.61 Koňastav s.r.o., Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr
2018/04 Zabezpečenie publicity zvyš. informovanosti v oblasti odp. hospodárstva Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 8660 Fénnix s.r.o., 1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov
2018/03 Oprava miestnych komunikácií Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 29995.44 Dobrastav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen
2018/03 Obstarávanie stolov do VKD Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 8872.8 Paulisz stolárstvo, 951 02 Dolné Obdokovce 10
2018/02 9-miestne vozidlo Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 23900 Rival Car spol. s.r.o., Komárňanská cesta 88, 940 59 Nové Zámky
2018/01 Chemické ošetrenie gaštanov Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 1964.16 DeArt s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice
2018/01 Lakovanie parkiet veľkej sály VKD Zákazka s nízkou hodnotou 2510 Peter Štauber, Výpalisko 31, 940 59 Nové Zámky
2017/12 Vypracovanie ZaD územného plánu obce Veľký Kýr Zákazka s nízkou hodnotou 700 Ing. Arch. Gertrúda Čuboňová, Nábrežie mládeže 83, 949 01 Nitra
2017/10 Informačná brožúra 1100 ks Zákazka s nízkou hodnotou 1034.4 Bonsens s.r.o., Jesenského 3, 940 59 Nové Zámky
2017/09 Informovanosť a publicita k proj. ZD - ZRUŠENÉ Zákazka s nízkou hodnotou 13216.6 Kaštieľ Mojmírovce, 951 15 Mojmírovce 919
2017/08 DHZ príslušenstvo Zákazka s nízkou hodnotou 2103.15 Pyrokomplet s.r.o., Diakovce 852, 92581 Diakovce
2017/08 Zberný dvor v obci Veľký Kýr - stavebné práce Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 164331.71 AB-STAV s.r.o., Malý Cetín 157, 951 07 Malý Cetín
2017/07 Zberné nádoby na triedenie plastov Zákazka s nízkou hodnotou 19980 Ferex,s.r.o., Vodná č.23 , 949 01 Nitra
2017/07 Motorová píla Stihl MS 291 Zákazka s nízkou hodnotou 559 BOEL, Novozámocká 582, 941 07 Veľký Kýr
2017/07 Dopravné zrkadlá Zákazka s nízkou hodnotou 1987.44 STOMON s.r.o., T.Vansovej 24, 940 59 Nové Zámky
2017/07 Uloženie zámkovej dlažby Zákazka s nízkou hodnotou 3523 Roman Horák, Nitrianska 60, 941 06 Komjatice
2017/05 Regenerácia futbalového ihriska Veľký Kýr Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 12320.5 Eurogreen-Slovensko s.r.o., Pri sýpke 56, 951 17 Cabaj-Čápor
2017/05 Street workout a fitness park Veľký Kýr Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 4992 Veríme v Zábavu s.r.o., Pod brezinou 86, 911 01 Trenčín
2017/04 Chemické ošetrenie gaštanov Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 1964.16 DeArt s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice
2017/04 Oplotenie a prístrešok sakrálnej sochy sv.Štefana-vyhotovenie prístrešku Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 770 Róbert Gajdošík, Budovateľská 1079, Veľký Kýr
2017/04 Kovové oplotenie starého cintorína II. Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 2691.3 Róbert Gajdošík, Budovateľská 1079, Veľký Kýr
2017/03 Zakúpenie pivných setov Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 748.68 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Hlohovecká 332/11, 949 01 Nitra-Mlynárce
2017/03 Oplotenie a prístrešok sakrálnej sochy sv.Štefana-reštaurovanie sochy Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 480 Erik Bolfa, ReArt, Budovateľská 101, 941 07 Veľký Kýr
2017/03 Dodávka technológie pre ZD-chemické WC Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 1242 Johnny service s.r.o., Gjary-Dolečky, P.O.Box 3, 900 61 Gajary
2017/02 Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 190436.4 Elkoplast Slovakia s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice
2017/02 Dodávka technológie pre ZD-cestná váha Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 17040 Agroterm-pulz s.r.o., Ul. 1. mája 4271, 036 01 Martin
2017/02 Bytový dom Veľký Kýr - rekonštrukčné práce Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 66188.62 Kóňastav s.r.o., Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr
| 1 2 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.