Verejné obstarávania

Dátum Predmet Druh Suma Úspešný uchádzač
2017/05 Regenerácia futbalového ihriska Veľký Kýr Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 12320.5 Eurogreen-Slovensko s.r.o., Pri sýpke 56, 951 17 Cabaj-Čápor
2017/05 Street workout a fitness park Veľký Kýr Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 4992 Veríme v Zábavu s.r.o., Pod brezinou 86, 911 01 Trenčín
2017/04 Chemické ošetrenie gaštanov Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 1964.16 DeArt s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice
2017/04 Oplotenie a prístrešok sakrálnej sochy sv.Štefana-vyhotovenie prístrešku Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 770 Róbert Gajdošík, Budovateľská 1079, Veľký Kýr
2017/04 Kovové oplotenie starého cintorína II. Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 2691.3 Róbert Gajdošík, Budovateľská 1079, Veľký Kýr
2017/03 Oplotenie a prístrešok sakrálnej sochy sv.Štefana-reštaurovanie sochy Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 480 Erik Bolfa, ReArt, Budovateľská 101, 941 07 Veľký Kýr
2017/03 Zakúpenie pivných setov Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 62.39 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Hlohovecká 332/11, 949 01 Nitra-Mlynárce
2017/02 Informovanosť a publicita k proj. ZD Zákazka s NH nad 5000 eur 7510 RRA Novozámocko, Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
2017/02 Bytový dom Veľký Kýr - rekonštrukčné práce Zák. s nízkou hodn. §117 ZVO 66188.62 Kóňastav s.r.o., Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr
2017/01 Stavebný dozor k proj. Zberný dvor Zákazka s nízkou hodnotou 2700 Arnold Mikle, 951 05 Veľký Cetín
2017/01 Externé riadenie k proj. Zberný dvor Zákazka s nízkou hodnotou 3420 Cassien, M. Nešporu 1186/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.