Prebiehajúce projekty

Dátum Názov projektu Cieľ projektu Zmluvná výška NFP
2018/07 Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr 179997.05
2018/07 Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr 179997.05
2018/07 Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr 179997.05
2017/10 Zberný dvor Veľký Kýr Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 371950.6
2017/10 Zberný dvor Veľký Kýr Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 371950.6

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.