Obec Veľký Kýr : Prebiehajúce projekty

Prebiehajúce projekty

Dátum Názov projektu Cieľ projektu Zmluvná výška NFP
2017/10 Zberný dvor Veľký Kýr Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 371950.6
2017/10 Zberný dvor Veľký Kýr Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 371950.6

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.