Komisie obecného zastupiteľstva

OcZ môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov OcZ (sú spravidla predsedami komisií) a z ďalších osôb (navrhuje predseda komisie) zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

  • Komisia na ochranu verejného záujmu: Mgr. Ladislav Kottlík (SMK-MKP) ; László Csepedi - ( MOST-HÍD); Dalibor Rampaško – SIEŤ; Mgr. Boris Bátora – nezávislý

  • Komisia výstavby, životného prostredia a prešetrovania sťažností: Mário Čebík, Jozef Sládeček, Mgr. Róbert Szabó, László Csepedi, Dalibor Rampaško, Ing. Pavol Kóňa, Ladislav Kazán, Alexej Janyík

  • Komisia finančno - sociálna: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ing. Ladislava Dojčán, Mgr. Ladislava Kottlík, Jozef Sládeček, Gizela Kevélyová

  • Komisia kultúry a športu: Ing. Andrea Gyepes, Gizela Kevélyová, László Csepedi, Mgr. Róbert Szabó, Mário Čebík, Mgr. Boris Bátora, Judita Kelemenová, Helena Kanyicsková, Ing. Štefan Száraz


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.