Obecný rozhlas

2.Júl 12:08 Hydinárska farma Topoľnica oznamuje, že bude dňa 3.7.2013 /streda/ o 11:00 hod. predávať: - 10-týždňové mládky-nosničky, - 3-týždňové brojlerové kačice , - 3-týždňové husokačice, - 8-týždňové biele brojlerové morky,

28.Jún 11:10 Oznamujeme občanom, že dňa 1. júla 2013 t.j. v pondelok bude obecný úrad vo Veľkom Kýre z technických príčin zatvorený. Vzhľadom k tomu budú budúci týždeň stránkové dni na obecnom úrade aj v utorok a vo štvrtok.

26.Jún 14:54 Vedúca miestnej lekárne oznamuje, že dňa 27.6.2013 bude lekáreň otvorená do 10:30 hod. a dňa 28.6.2013 bude lekáreň zatvorená celý deň.

25.Jún 11:29 UPOZORNENIE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, odbor sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Šurany, upozorňuje poberateľov prídavku na dieťa na povinnosť písomne nahlásiť každú zmenu, ktorá má vplyv na výplatu prídavku na dieťa do 8 dní úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Šuranoch. V prípade neprávom prijatej sumy je poberateľ povinný túto vrátiť. Poberateľ prídavku na dieťa je povinný: 1. úradu písomne oznámiť spolu s doložením dokladu o skončení štúdia: - Skončenie štúdia na strednej škole - skončenie vysokoškolského štúdia prvého stupňa - skončenie vysokoškolského štúdia druhého stupňa - prerušenie alebo zanechanie štúdia, opakovanie ročníka 2. vykonávanie zárobkovej činnosti dieťaťa po ukončení strednej školy 3. v mesiaci september predložiť úradu potvrdenie o návšteve strednej školy alebo vysokej školy I. a II. stupňa Ďalej upozorňuje poberateľov prídavku na dieťa na povinnosť oznámiť úradu skutočnosť, že niektorá z oprávnených osôb /rodičov/ pracuje v zahraničí.

25.Jún 09:28 Hydinárska farma v Pašienkoch oznamuje, že 26.6.2013 t.j. v stredu o 13:00 hodine bude predávať na miestnom trhovisku: čerstvo chladené domáce vykŕmené kačice nového druhu mulard s drobkami a pečeňou s priemernou váhou 3,5kg - 4kg, vykŕmené husokačky s drobkami s priemernou váhou 4kg - 5,5kg, vykŕmene husokačky bez pečene, kačice na pečenie, samostatné kačacie pečene, kurčatá s drobkami, kurčatá po častiach (prsia bez kosti, celé stehná, krídielka a pečienky). Na trhovisku sa budú zdržiavať cca 20minút.

24.Jún 16:02 Reklamná agentúra REDPOST hľadá roznášača tlače. Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. čísle 0905 641 584.

24.Jún 16:01 So zármutkom oznamujeme, že vo veku 82 rokov zomrel náš spoluobčan pán Pavol Javorčík, naposledy bytom Veľký Kýr ul. Apátska 89. Pohreb zosnulého sa koná dňa 25. júna t.j. v utorok o 16:00 hodine na starom cintoríne. Česť jeho pamiatke! Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude dnes t.j. 24.júna 2013 o 17:00 hodine v kostole.

24.Jún 09:01 Kamenárstvo Monument Vám ponúka zhotovenie náhrobného pomníka. Poskytujú výrazné zľavy na všetky cintorínske práce ako je čistenie hrobov novou technológiou, zlatenie, striebrenie a sekanie písma, oprava poškodených hrobov, nové základy aj s chodníkom. Zamestnanec firmy bude dnes na novom cintoríne od 12:00 do 12:30hod. a a na starom cintoríne od 12:30 do 13:00hod. alebo na telefónnom čísle 0917 690 686

21.Jún 09:14 So zármutkom oznamujeme, že vo veku 66 rokov zomrela naša spoluobčanka pani Lídia Csermanová rod. Takácsová, naposledy bytom Veľký Kýr ul. Petőfiho 36. Pohreb zosnulej sa koná dňa 22. júna t.j. v sobotu o 16:00 hodine na novom cintoríne. Česť jej pamiatke! Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulú bude dnes t.j. 21.júna 2013 o 17:00 hodine v kostole.

21.Jún 09:05 Vedúca miestnej pošty oznamuje že dňa 21.6.2013 bude pošta otvorená do 13:00 hodiny.

| 1 2 3 4 ... 71 72 73 74 75 76 77 ... 86 87 88 89 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.