Obecný rozhlas

24.November 12:02 Štátna veterinárna a potravinová správa upozorňuje na opätovné výskyty vtáčej chrípky aj v členských štátoch EÚ. Súčasný nástup chladného počasia a migrácie vtákov zvyšuje riziko zavlečenia týchto nákaz do chovov hydiny v SR. V rámci preventívnych opatrení upozorňuje na pravidlá biologickej bezpečnosti, zamedzenie kontaktu voľne žijúcich vtákov s hydinou, krmivom resp. napájacou vodou, zasieťovanie výbehov pre hydinu, predkladanie krmiva hydine pod prístreškom. Z pohľadu znalosti aktuálnej situácie je nevyhnutné sledovanie zdravotného stavu chovanej hydiny a správanie ktoré je možné označiť ako "podozrivé"- úhyny, zníženie príjmu krmiva, pokles znášky bezodkladne hlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

23.November 14:05 Čistiareň peria z Nitry ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Šijú paplóny, periny, vankúše. Perie si môžete doniesť dňa 24.11.2017 v čase od 13.55 do 14.25 hod. na námestie, alebo môžete zavolať na t.č. 0905 267 750 a z domu odvezú a hotové výrobky Vám dovezú.

16.November 11:13 FC Veľký Kýr pozýva priateľov športu na domáce majstrovské zápasy dospelých: dňa 17.11.2017 t.j. v piatok so začiatkom o 14.00 hod. proti mužstvu Vlkas a dňa 19.11.2017 v nedeľu so začiatkom o 13.30 hod. proti mužstvu Michal nad Žitavou.

16.November 10:45 Oznamujeme občanom, že zberný dvor Kačín kvôli veľkému záujmu bude ešte otvorený dňa 18.11.2017 v sobotu 8.00-12.00 hod., dňa 22.11.2017 v stredu 8.00-16.00 hod. a dňa 25.11.2017 v sobotu 8.00-12.00 hod. Po tomto termíne bude zatvorený. Zároveň upozorňujeme občanov, že už sa môže vyvážať iba záhradný bioodpad.

13.November 16:08 Farský úrad oznamuje, že od 14.11.2017 sväté omše budú od 17.15 hod.

9.November 16:25 Ďakujeme našim spoluobčanom, ktorí sa zúčastnili dnešného dobrovoľného darovania krvi. 1. Ladislav Fúro 2. Alexander Sládeček 3. Ladislav Kottlík 4. Eva Baloghová 5. Štefan Szőke 6. Alexander Rózsa 7. Marek Gubó 8. František Cilling 9. Anton Kántor 10.Richard Ťapuš 11. Milan Bohumel 12. Roland Baňár 13. Mária Szárazová 14. Marianna Szárazová 15. Zita Balážiová 16. Mária Polinová 17. Mário Kóša 18. Marian Gróf 19. Katarína Smatanová 20. Ing. Marek Száraz 21. Ing. Alexander Sládeček Zoznam ocenených darcov krvi: Bronzová Janského plaketa - Bc. Daniel Benko, Mária Szárazová Eva Šúniková, Marian Gróf, Alexander Rózsa, Mgr. Gabriela Susztorová Strieborná Janského plaketa- Ing. Štefan Száraz, Nikoleta Gróf Zlatá Janského plaketa - Bc.Richard Gál, Milan Guzmický Poďakovanie patrí Ing. Marekovi Szárazovi a Zite Balážiovej, ktorí sponzorovali tričká s darcovským motívom pre ocenených.

8.November 19:04 Oznamujeme občanom, že dňa 13.11.2017 t.j. v pondelok od 6.00 hod. sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu, ktorý je potrebné vyložiť pred vaše domy. Upozorňujeme občanov, že elektroodpad, ktorý nebude kompletný neodvezú. Preto by sme poprosili občanov, aby vykladali svoje nefunkčné elektrospotrebiče len ráno a to do 6.00 hod., aby sa zabránilo ich rozobratiu cudzími osobami.

6.November 16:52 Navštívte Očnú optiku Zamak Komjatice. V mesiaci november, pri nákupe nad 50,- €, každý zákazník dostane výherný žreb Vianočnej lotérie, kde je možnosť vyhrať až 100.000,- €. Využite možnosť vyšetrenia zraku na počkanie a zadarmo. Objednajte si termín na tel.čísle 0917 115 716. Otvorené aj v sobotu. Adresa : Námestie A,Cabana č. 6, Komjatice, pri supermarkete JEDNOTA.

6.November 16:49 Oznamujeme občanom, že dňa 26.11.2017 o 18.00 hod. v Divadle Andreja Bagara v Nitre sa uskutoční benefičný koncert na podporu týraných detí. Účinkujú Peter Cmorík a detský spevácky zbor Arrowroses. Cena vstupenky: 14,-- EUR. Záujem treba zahlásiť na OcÚ do konca tohto týždňa.

6.November 16:39 Oznamujeme občanom, že dňa 23.11.2017 t.j. vo štvrtok o 18.45 hod. v miestnom kultúrnom dome sa uskutoční predstavenie komárňanského Jókaiho divadla "NAFTALIN". Predpredaj vstupeniek u p. Attilu Krizsana (obchod na ul. Apátskej)

| 1 2 3 4 5 6 7 ... 69 70 71 72 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.