Obecný rozhlas

15.Apríl 11:45 Vážení občania, Miestna akčná CEDRON – NITRAVA pripravila pre širokú verejnosť DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Miesto: Kancelária MAS CEDRON – NITRAVA, Cintorínska ulica 1452/11 v Mojmírovciach (bývalá MŠ, pri kultúrnom dome v Mojmírovciach, smer TAURIS s r.o). Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 04.05.2019 (v sobotu) V čase od 15:00 – 18:00 Cieľom stretnutia je predstaviť širokej verejnosti poslanie a činnosť kancelárie MAS v prospech vidieckeho územia medzi mestami Nitra a Nové Zámky.

15.Apríl 11:43 Obec organizuje brigádu pri príležitosti "Dňa zeme" 27. apríla 2019 o 16.00 hod. Zraz bude pred Obecným úradom. Brigády sa môže zúčastniť každý, kto má záujem o skrášľovanie obce. Záujemcovia nech prinesú so sebou pracovné náradie.

15.Apríl 10:48 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 68 rokov zomrel náš spoluobčan p. Jozef Banyár, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Veľká Pažiť č. 10. Pohreb zosnulého sa koná dňa 17. apríla 2019, t.j. v stredu o 15.00 hod. na starom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude pred pohrebom o 14.30 hod. v kaplnke na starom cintoríne.

12.Apríl 14:30 Oznamujeme občanom, že do odvolania sa nemôže vyvážať drobný stavebný odpad z technických príčin do areálu zberného dvora KAČÍN.

12.Apríl 14:16 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 77 rokov zomrel náš spoluobčan p. Milan Sládeček, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Pažiť č. 21. Pohreb zosnulého sa koná dňa 15. apríla 2019, t.j. v pondelok o 15.00 hod. na novom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude pred pohrebom o 14.30 hod. v Dome smútku.

11.Apríl 14:49 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 80 rokov zomrel náš spoluobčan p. Milan Szőke, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Novozámocká č. 41. Pohreb zosnulého sa koná dňa 13. apríla 2019, t.j. v sobotu o 13.00 hod. na starom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude pred pohrebom o 12.30 hod. v kaplnke na starom cintoríne.

9.Apríl 10:04 MO Slovenského rybárskeho zväzu Šurany usporiada brigádu vo Veľkom Kýre dňa 13.4.2019 o 9.00 hod. Členovia majú doniesť motyku a hrable.

5.Apríl 14:36 Oznamujeme občanom, že zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční dňa 6.4.2019 t.j. v sobotu od 7.00 hod. do 18.00 hod. na zbernom dvore v Kačíne.

5.Apríl 14:35 Upozorňujeme občanov, že je zákaz ťahania obsahu žúmp na verejné priestranstvá a do odvodňovacích kanálov. V prípade zistenia protiprávneho konania budú vyvodené dôsledky.

25.Marec 11:06 Obecný úrad Veľký Kýr, Katedra histórie FF UKF a Nitriansky spolok historikov Vás pozývajú na prezentáciu knihy Mgr. Beáty Pintérovej, PhD. s názvom Zobor-vidék története – Dejiny Podzoboria, ktorá sa bude konať 31.3.2019 o 16.00 hod. v malom kultúrnom dome vo Veľkom Kýre. Publikáciu bude možné zakúpiť na mieste. Všetkých záujemcov srdečne očakávame!

| 1 2 3 4 5 6 7 ... 94 95 96 97 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.