Obecný rozhlas

3.Január 13:46 Stratil sa biely psík s hnedými škvrnami. Kto ho videl nech to nahlási na t.č. 0949 817 099 alebo na ul. Hámad č. 26.

18.December 10:23 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 85 rokov zomrela naša spoluobčanka p. Mária Lőrinczová, rod. Csebíková, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Novozámocká č. 36. Pohreb zosnulej sa koná dňa 19. decembra 2017, t.j. v utorok o 14.00 hod. na starom cintoríne. Česť jej pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulú bude pred pohrebom o 13.30 hod. v kaplnke na starom cintoríne.

15.December 08:41 Zoja Szárazová na ul. Cetínskej č. 54 ponúka na predaj vianočné stromčeky a to borovice.

11.December 16:28 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 64 rokov zomrel náš spoluobčan p. Tibor Straňák, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Novozámocká č. 15. Pohreb zosnulého sa koná dňa 14.12.2017, t.j. vo štvrtok o 14.00 hod. na starom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude pred pohrebom o 13.30 hod. v kaplnke na starom cintoríne.

11.December 14:19 Pozývame obyvateľov obce na 23.zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra t.j. v piatok o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

8.December 15:23 P. Karol Veres oznamuje občanom, že ponúka na predaj ošípané vo váhe 180 kg. Cena dohodou. Č.t. 0905 872 209.

5.December 10:19 Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sieti na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (d'alej len vlastnikov) nehnutel'ností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podl'a § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2018. V prípade , že táto lehota uplynie márne, ZSE a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle opravnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnutel'nosti.

1.December 12:05 Žiadame občanov, majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na okraji obecných komunikácií, na verejných priestranstvách, nakoľko sťažujú zimnú údržbu ciest pri ich odhrňaní.

29.November 13:59 Vedúca miestnej lekárne oznamuje, že lekáreň bude otvorená dňa 30.11.2017 t.j. vo štvrtok len od 13.30 hod. Klub dôchodcov pod vedením p. Oľgy Frayovej usporiada dňa 15.12.2017 návštevu Vianočných trhov do Olomouca. Prihlásiť sa môžete u členov výboru.

24.November 12:49 Obec Lipová v dňoch 16. a 17. decembra 2017 od 13.00 hod. do 18.00 hod. organizuje "Regionálnu výstavu betlehemov" v kultúrnom dome v Lipovej. Podujatie je dňa 16.12.2017 spojená s vianočnými trhmi a ochutnávkou kapustnice a vianočného punču. Týmto by sme Vás chceli požiadať, ak máte zaujímavý betlehem o zapožičanie takéhoto exponátu na výstavu a zároveň chceme požiadať záujemcov o predaj na vianočných trhoch, aby zavolali na č.t. 035/ 650 70 10 alebo osobne na Obecnom úrade v Lipovej.

| 1 2 3 4 5 6 ... 69 70 71 72 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.