Obec Veľký Kýr : Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

28.August 08:54 MO Slovenský rybársky zväz Šurany usporiada brigádu pri štrkárni vo Veľkom Kýre dňa 5.9.2020 o 8.00 hod.

28.August 08:52 Prijmú do pracovného pomeru pracovníka na predaj cestovných dokladov v železničnej zastávke vo Veľkom Kýre. Ideálne pre invalidného alebo starobného dôchodcu. Bližšie informácie na t.č. 0907 443 160 alebo 035 6593 125.

27.August 08:43 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Veľkom Kýre oznamuje rodičom detí z MŠ, že rodičovské združenie pred začiatkom školského roka sa uskutoční dňa 31.8.2020, t.j. v pondelok o 16.30 hod. Rodičovské združenie sa uskutoční v malom kultúrnom dome za dodržania všetkých hygienických opatrení rúško,dezinfekcia), bez účasti detí. Prosia rodičov, aby sa rodičovského združenia zúčastnil iba jeden zákonný zástupca svojho dieťaťa.

27.August 08:38 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 82 rokov zomrel náš spoluobčan p. Vojtech Száraz, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Školská č. 4. Pohreb zosnulého sa koná dňa 28. augusta 2020, t.j. v piatok o 11.00 hod. na starom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude pred pohrebom o 10.30 hod. v kaplnke na starom cintoríne.

24.August 09:28 Združenie Maďarských rodičov na Slovensku Vás srdečne pozýva na bábkové predstavenie - Écsi Gyöngyi, ktoré sa bude konať dňa 26.8.2020 o 18.00 hod. za malým kultúrnym domom. Vstup je zdarma.

24.August 09:20 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 63 rokov zomrela naša spoluobčanka p. Margita Szárazová, rod. Borbélyová naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Budovateľská č. 28. Pohreb zosnulej sa koná dňa 26. augusta 2020, t.j. v stredu o 15.30 hod. na novom cintoríne. Česť jej pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulú bude pred pohrebom o 15.00 hod. v dome smútku.

21.August 13:12 ThermalPark Nitrava Vás pozýva do novootvoreného zábavného aquaparku v Poľnom Kesove, kde na malých aj veľkých čaká množstvo atrakcií. Pre deti je pripravený vodný hrad v pirátskom štýle. Na dospelých čakajú oddychové aj zážitkové bazény. Tešia sa na Vašu návštevu každý deň od 9.30 hod do 20.00 hod. v pondelok od 12.00 hod.

17.August 15:28 Súkromná stredná odborná škola, s vyučovacím jazykom maďarským, Magán Szakközépiskola, Dolné Obdokovce 71 – Alsóbodok organizuje pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl bezplatný letný tábor v dňoch 24. – 27. augusta 2020. Info: 0908 132 086, alebo na obecnom úrade.

12.August 11:20 Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Školská 7, 941 07 Veľký Kýr oznamuje rodičom, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, že si môžu prísť prevziať rozhodnutia o prijatí a neprijatí detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 dňa 14.8.2020 od 10.00 hod. do 16.00 hod. na riaditeľstve v B-pavilóne základnej školy za dodržania všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.

11.August 14:42 MUDr.Frey oznamuje, že od 12.8.2020 do 21.8.2020 nebude ordinovať z dôvodu dovolenky. Zastupuje MUDr.Frey ml. nasledovne: pondelok vo Veľkom Cetíne od 13.00 hod. do 14.00 hod. utorok vo Vinodole od 9.00 hod. do 11.00 hod. streda vo Veľkom Cetíne od 9.00 hod. do 11.00 hod. štvrtok vo Vinodole od 13.00 hod. do 14.00 hod. a piatok vo Veľkom Cetíne od 9.00 hod. do 11.00 hod. Č.t. 0908 862 425.

| 1 2 3 4 5 6 ... 120 121 122 123 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.