Obecný rozhlas

26.Január 15:30 Oznamujeme občanom, že kontajner na sklo, ktorý bol umiestnený na ul. Novozámocká musel byť premiestnený z dôvodu nevhodného ukladania odpadu z domácnosti. Preto Vás žiadame, aby ste využívali kontajner na sklo na ul. Družstevnej pred obchodom Jednota.

26.Január 15:04 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 89 rokov zomrela naša spoluobčanka p. Helena Szládecseková, rod. Veresová, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Apátska č. 90. Pohreb zosnulej sa koná dňa 29. januára 2018, t.j. v pondelok o 14.00 hod. na starom cintoríne. Česť jej pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulú bude v nedeľu o 15.00 hod v kostole.

25.Január 14:14 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 81 rokov zomrela naša spoluobčanka p. Alžbeta Lőrinczová, rod. Galgóciová, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Železničná č. 3. Pohreb zosnulej sa koná dňa 26. januára 2018, t.j. v piatok o 14.00 hod. na starom cintoríne. Česť jej pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulú bude pred pohrebom o 13.30 hod. v kaplnke na starom cintoríne.

23.Január 08:37 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 67 rokov zomrel náš spoluobčan p. Ladislav Malý, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Malá Pažiť č. 18. Pohreb zosnulého sa koná dňa 24.1.2018, t.j. v stredu o 14.00 hod. na novom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude pred pohrebom o 13.30 v dome smútku.

17.Január 08:34 Z dôvodu sneženia Vás žiadame, aby ste svoje motorové vozidlá nenechávali odstavené a zaparkované na cestných komunikáciach. Takto zaparkované autá spôsobujú prekážku pri zimnej údržbe vozoviek, preto sme ich ani teraz nemohli v niektorých uliciach odpratať a posypať tak ako by to bolo potrebné.

11.Január 09:24 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 78 rokov zomrel náš spoluobčan p. Jozef Pintér, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Železničná č. 20. Pohreb zosnulého sa koná dňa 13. januára 2018, t.j. v sobotu o 13.00 hod. na starom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude v piatok o 16.00 hod. v kostole.

5.Január 10:40 Našiel sa pes bielej farby, s odhadovaným vekom približne 1 rok. Žiadame majiteľa, aby kontaktoval Obecný úrad.

5.Január 10:07 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 95 rokov zomrel náš spoluobčan p. Gejza Cseri, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Pažiť č. 39. Pohreb zosnulého sa koná dňa 8. januára 2018, t.j. v pondelok o 14.00 hod. na starom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude v nedeľu o 15.00 hod. v kostole.

5.Január 09:59 Oznamujeme, že vianočné stromčeky môžete doniesť do objektu obecných garáží od budúceho týždňa v pracovných dňoch 8.00-16.00 hod.

4.Január 14:09 Upozorňujeme daňovníkov, u ktorých v roku 2017 nastali zmeny týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností, to znamená, že predali, kúpili, darovali pozemok, dom, alebo nastali zmeny skutočností na základe ktorých sa vyrubuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, aby v zmysle zákona oznámili tieto zmeny do konca januára na OcÚ.

| 1 2 3 4 5 ... 69 70 71 72 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.