Obecný rozhlas

31.Január 10:20 Štatistický úrad SR sa zapojila do realizácie projektu "Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností". Bolo vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi aj naša. Je zaradených viac ako 6760 domácností. Uskutočňuje sa od 4.2.2019 do 28.6.2019. Vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Oslovené domácnosti sú povinné podľa zákona č. 540/2001 Z.Z. o štátnej štatistike poskytnúť požadované údaje. Poskytnuté informácie budú anonymné. Podrobnejšie informácie: www.statistics.sk alebo na t.č. 037/7752263

25.Január 10:03 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 95 rokov zomrel náš spoluobčan p. Pavel Gedai, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Vinohradnícka č. 43. Pohreb zosnulého sa koná dňa 26.januára 2019, t.j. v sobotu o 14.00 hod. na starom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude pred pohrebom o 13.30 hod. v kaplnke na starom cintoríne.

24.Január 16:24 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 68 rokov zomrela naša spoluobčanka p. Otília Gedayová, rod. Sebíková, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Petőfiho č. 33. Pohreb zosnulej sa koná dňa 27. januára 2019, t.j. v nedeľu o 14.00 hod. na starom cintoríne. Česť jej pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulú bude pred pohrebom o 13.30 hod. v kaplnke na starom cintoríne.

23.Január 12:10 Spoločnosť Start Group obsadzuje voľné pracovné miesta v meste Nitra. Konkrétne sa jedná o pozíciu vodič vysokozdvižného vozíka. Doprava zabezpečená zdarma. V prípade, že Vás ponuka zaujala, dňa 24.1.2019 o 11:00 sa uskutoční stretnutie pred obecným úradom, kde príde pracovník inzerujúcej spoločnosti a poskytne podrobné informácie. Spoločnosť ponúka aj rôzne iné miesta. V prípade záujmu môžete pracovníka kontaktovať aj na telefónnom čísle 0914 330 531.

22.Január 09:01 Oznamujeme, že zber komunálneho odpadu bude dňa 25.1.2019 t.j. v piatok a plánovaný zber triedeného odpadu sa uskutoční dňa 29.1.2019 t.j. v utorok - plasty a dňa 30.1.2019 t.j. v stredu - papier.

22.Január 08:57 Vedúca miestnej lekárne oznamuje, že dňa 24.1.2019 a 25.1.2019 t.j. vo štvrtok a piatok bude lekáreň zatvorená z dôvodu dovolenky.

18.Január 08:47 Oznamujeme občanom, že plánovaný zber triedeného odpadu sa uskutoční dňa 29.1.2019 - plasty a dňa 30.1.2019 - papier.

11.Január 14:42 Oznamujeme občanom, že živé vianočné stromčeky môžu vyložiť pred svoje domy dňa 16. januára 2019 t.j. v stredu odkiaľ ich pracovníci pozbierajú.

8.Január 14:11 Oznamujeme, že najbližší zber komunálneho odpadu bude dňa 11.1.2019 t.j. v piatok.

8.Január 14:11 Upozorňujeme daňovníkov, u ktorých v roku 2018 nastali zmeny týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností, to znamená, že predali, kúpili, darovali pozemok, dom, alebo nastali zmeny skutočností na základe ktorých sa vyrubuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, aby v zmysle zákona oznámili tieto zmeny do konca januára na OcÚ.

| 1 2 3 4 5 ... 88 89 90 91 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.