Obecný rozhlas

20.November 10:58 Oznamujeme, že sa našlo šteniatko staforda sivej farby. Komu sa stratilo nech sa prihlási v novinovom stánku pri železničnej stanici.

20.November 10:56 Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že podľa vykonávacieho rozhodnutia komisie EÚ všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť registrované. Žiadame Vás aby ste chov ošípaných nahlásili tento týždeň na OcÚ.

15.November 13:58 Ďakujeme našim spoluobčanom, ktorí sa zúčastnili dnešného dobrovoľného darovania krvi. Sú to nasledovní občania: 1.Ing. Ladislav Dojcsán 2.Ing. Janka Dojcsánová 3. Ladislav Fúro 4. Erika Együd 5.Štefan Szőke 6. Marek Gubó 7. Milan Guzmický 8. Anton Kántor 9. Lucia Vašová 10. Laura Bálintová 11. Mária Szárazová 12. Kristian Kucsera 13. Martin Ďurček 14. Mgr. Igor Písečný 15. Alexander Rózsa 16.Kristína Hošťáková 17.Eva Balogová 18. Eva Šuníková 19. Ing. Silvia Cilling 20. Marian Gróf 21. Marta Baruszová

15.November 13:38 Oznamujeme, že sa na ulici Petőfiho našiel mobilný telefón. Ten kto ho stratil si ho môže vyzdvihnúť na Petőfiho č. 11

14.November 13:52 Obec Veľký Kýr, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr, pretože splatnosť na zaplatenie už uplynula dňa 31.októbra 2018. V najbližších dňoch všetkým neplatičom bude obec zasielať písomné výzvy, v ktorých daňovníkov upovedomí o následkoch nezaplatenia daní a poplatkov.

8.November 09:10 Oznamujeme občanom, že dňa 12.11.2018 t.j. v pondelok od 6.00 hod. sa uskutoční v našej obci zber elektro odpadu, ktorý je potrebné vyložiť pred vaše domy. Upozorňujeme občanov, že elektro odpad, ktorý nebude kompletný neodvezú. Preto by sme poprosili občanov, aby vykladali svoje nefunkčné elektrospotrebiče len ráno a to do 6.00 hod., aby sa zabránilo ich rozobratiu cudzími osobami.

7.November 09:41 Oznamujeme občanom, že darujú za odvoz zeminu vhodnú na vyrovnanie a úpravu terénu, do základov, atď. Informácie Vám poskytnú na tel.č. 0949 51 43 61.

7.November 09:02 Národná transfúzna stanica Nové Zámky a Miestna organizácia Červeného kríža oznamujú, že dňa 15.11.2018 organizujú vo veľkom kultúrnom dome dobrovoľné darovanie krvi od 7.30 hod. Prosia darcov, aby pomohli svojím šľachetným činom chorým a odkázaným spoluobčanom.

5.November 10:43 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 62 rokov zomrel náš spoluobčan p. Štefan Šimon, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Na Sihoti č. 10. Pohreb zosnulého sa koná dňa 7.11.2018, t.j. v stredu 15.00 hod. na novom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude pred pohrebom o 14.30 hod. v Dome smútku na novom cintoríne.

5.November 10:33 Volič, ktorý zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže prísť voliť do volebnej miestnosti, môže požiadať obec o prenosnú volebnú schránku. O prenosnú volebnú schránku môže volič požiadať aj priamo v deň volieb, a to okrskovú volebnú komisiu vo svojom volebnom okrsku.

| 1 2 3 4 5 ... 85 86 87 88 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.