Obec Veľký Kýr : Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

21.Január 13:51 Obec Veľký Kýr, ako prevádzkovateľ pohrebísk vyzýva nájomcov hrobových miest, aby uhradili nájomné na ďalšie obdobie, nakoľko už uplynula lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

21.Január 09:04 Oznamujeme váženým obyvateľom, že dňa 30. januára 2020 o 18:00 hod. pod záštitou SÚKROMNEJ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY S VYUČUJÚCIM JAZYKOM MAĎARSKÝM V DOLNÝCH OBDOKOVCIACH sa uskutoční hudobno-divadelné predstavenie Občianskeho združenia DEJA VU pod názvom „Lucifer a hlas anjelov“ v kultúrnom dome v Dolných Obdokovciach. Vstup je voľný. Každého srdečne očakávajú organizátori divadla.

14.Január 09:19 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 41 rokov zomrela naša spoluobčanka p. Janka Krišová, rod. Šefčíková, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Petőfiho č. 62. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 17.1.2020 o 9.30 hod. v Krematóriu Bratislava-Lamač. Česť jej pamiatke.

13.Január 09:26 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 61 rokov zomrela naša spoluobčanka p. Edita Fialová, rod. Pintérová bytom Veľký Kýr, ul. Budovateľská č. 59. Pohreb zosnulej sa koná dňa 14.1.2020, t.j. v utorok o 14.00 hod. na novom cintoríne. Česť jej pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulú bude pred pohrebom o 13.30 hod. v Dome smútku.

10.Január 09:25 Upozorňujeme daňovníkov, u ktorých v roku 2019 nastali zmeny týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností, to znamená, že predali, kúpili, darovali pozemok, dom, alebo nastali zmeny skutočností na základe ktorých sa vyrubuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, aby v zmysle zákona oznámili tieto zmeny do konca januára na OcÚ.

9.Január 11:16 Oznamujeme občanom, že živé vianočné stromčeky môžu priniesť ku garážam OcÚ v pracovných dňoch a to v čase od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.

8.Január 16:11 Obec Veľký Kýr, ako prevádzkovateľ pohrebísk vyzýva nájomcov hrobových miest, aby uhradili nájomné na ďalšie obdobie, nakoľko už uplynula lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

3.Január 11:12 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 61 rokov zomrel náš spoluobčan p. Štefan Szibilla, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Malá Pažiť č.25. Posledná rozlúčka so zosnulým sa koná dňa 4.1.2020 o 13.00 hod. na novom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude pred pohrebom o 13.30 hod. v Dome smútku.

18.December 08:29 Vyzývame miestne spoločenské organizácie, ktorým bol poskytnutý transfér na ich činnosť, aby vyúčtovanie tohoto transféru predložili do 20.12.2019 na obecný úrad.

16.December 10:47 Oznamujeme, že výstavu medovníkovej obce si môžu záujemcovia pozrieť vo veľkom kultúrnom dome denne od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.

| 1 2 3 4 ... 107 108 109 110 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.