Obec Veľký Kýr : Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

23.September 11:23 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 75 rokov zomrel náš spoluobčan p. Silvester Szőke, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Záhradná č. 14. Pohreb zosnulého sa koná dňa 25. septembra 2020, t.j. v piatok o 15.30 hod. na starom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude pred pohrebom o 15.00 hod. v kaplnke na starom cintoríne.

22.September 14:06 Obec Veľký Kýr, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upozorňuje daňovníkov a poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a DSO na rok 2020 bude splatný dňom 31.10.2020. Nakoľko úroveň platenia je kontrolovaná nadriadenými orgánmi vyzývame daňovníkov a poplatníkov, aby dane a poplatky k uvedenému dátumu uhradili.

17.September 09:36 Slovenská pošta hľadá náhradnú doručovateľku na poštu Veľký Kýr. Bližšie informácie na miestnej pošte.

16.September 15:18 Predstavenie MILENEC sa uskutoční dňa 19.9.2020 o 18.00 hod. vo veľkom kultúrnom dome.VSTUP LEN SO VSTUPENKAMI ZAKÚPENÝMI NA PȎVODNÝ (MARCOVÝ) TERMÍN. Ochranné rúška sú povinné.

16.September 14:29 Stavebná spoločnosť PROSPECT, spol. s r.o. Nové Zámky ponúka zdarma recyklovanú zmiešanú zeminu vhodnú na doplnenie alebo navýšenie pozemkov a na iné terénne úpravy. Dopravu zabezpečia v rámci platného cenníka alebo osobným odberom. Ďalej ponúkajú recyklovanú výkopovú zeminu za trvalo zníženú cenu. č.t. 0908 785 961 alebo 0951 300 300.

16.September 10:23 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 64 rokov zomrel náš spoluobčan p. Pavol Križan, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Budovateľská č. 74. Pohreb zosnulého sa koná dňa 19.septembra 2020 t.j. v sobotu o 15.00 hod. na novom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude pred pohrebom o 14.30 hod. v Dome smútku.

16.September 10:21 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 67 rokov zomrel náš spoluobčan p. Štefan Bálint, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Hlavná č. 48. Pohreb zosnulého sa koná dňa 17. septembra 2020, t.j. vo štvrtok o 15.30 hod. na starom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude pred pohrebom o 15.00 hod. v kaplnke na starom cintoríne.

14.September 09:28 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 71 rokov zomrela naša spoluobčanka p. Otília Kováčiková, rod. Szabová, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Cetínska č. 57. Pohreb zosnulej sa koná dňa 16.septembra 2020, t.j. v stredu o 15.30 hod. na starom cintoríne. Česť jej pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulú bude pred pohrebom o 15.00 hod. v kaplnke na starom cintoríne.

11.September 08:59 Oznamujeme občanom, že v pondelok 14.9.2020 bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovoleniek.

11.September 08:40 Vedúca miestnej lekárne oznamuje, že lekáreň bude dňa 14.septembra 2020 t.j. v pondelok z dôvodu dovolenky zatvorená.

| 1 2 3 4 ... 120 121 122 123 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.