Obec Veľký Kýr : Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

2.December 10:07 Klub dôchodcov usporiada dňa 20.12.2019 návštevu vianočných trhov v Győri. Prihlásiť sa môžete u p. Frayovej a členov výboru.

28.November 08:10 Oznamujeme občanom, že zberný dvor v Kačíne bude otvorený tento rok do 30.novembra 2019.

28.November 08:08 Oznamujeme občanom, že k obnove katastrálneho operátu Malého Kýru, ktoré prebiehalo na jar tohto roka bude pripomienkové konanie na Obecnom úrade od 2.12.2019 do 6.12.2019 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Vaše pripomienky a námietky k zakresleným stavom si môžete podať na Obecnom úrade v týchto termínoch.

26.November 14:23 Obec Veľký Kýr, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr, pretože splatnosť na zaplatenie už uplynula dňa 31.októbra 2019. V najbližších dňoch všetkým neplatičom bude obec zasielať písomné výzvy, v ktorých daňovníkov upovedomí o následkoch nezaplatenia daní a poplatkov.

26.November 13:51 MUDr. Frey oznamuje, že dňa 27. novembra 2019 nebude ordinovať z dôvodu dovolenky.

26.November 13:47 Oznamujeme obyvateľom, ktorí ešte neprevzali kompostér, aby tak urobili tento týždeň pri garážach OcÚ a to v stredu, štvrtok a piatok v čase od 8.00-12.00 a od 13.00-16.00 hod.

25.November 08:22 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 48 rokov zomrel náš spoluobčan p. Ján Veres, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Železnničná č. 1. Pohreb zosnulého sa koná dňa 25. novembra 2019, t.j. v pondelok o 14.00 hod. na starom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude pred pohrebom o 13.30 hod. v kaplnke na starom cintoríne.

14.November 08:58 ZO CSEMADOK Vás pozýva na 70. výročie založenia Csemadoku vo Veľkom Kýre, ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2019 o 16.00 hod. vo veľkom kultúrnom dome. Zároveň Vás pozýva na divadelné predstavenie. Dňa 30.11.2019 o 16.00 hod. vo veľkom kultúrnom dome maďarské pohronské javisko uvádza divadelné predstavenie Žehba.

14.November 08:50 Agentúra Solid Care hľadá skúsených opatrovateľov a opatrovateľky do Nemecka s nemeckým jazykom. Záujemcovia budú mať bližšie informácie ako aj kontakt na agentúru na obecnom úrade.

14.November 08:38 Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov a nájomcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15.1.2020.

| 1 2 3 4 ... 106 107 108 109 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.