Obec Veľký Kýr : Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

10.August 14:36 Oznamujeme, že na Nitrianskej, Novozámockej, Jókaiho a Vinohradníckej ulici, kde nesvietia svetlá VO porucha bude odstránená dňa 13.8.2018 t.j.v pondelok.

10.August 14:30 Oznamujeme občanom, že veľko objemový odpad sa bude zbierať na zbernom dvore aj dňa 11.8.2018 a 13.8.2018. Ďalej oznamujeme, že drobný stavebný odpad vyvezený na zberný dvor bude odvážený na mieste a následne do 3 pracovných dní bude pôvodca odpadu povinný zaplatiť poplatok za uloženie v pokladni Obecného úradu.

10.August 08:41 Klub dôchodcov vo Veľkom Kýre pod vedením p. Frayovej usporiada návštevu Viedne dňa 25.8.2018. Prihlásiť sa môžete u členov výboru.

9.August 15:17 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 85 rokov zomrela naša spoluobčanka p. Gizela Mihaliková rod. Valašková, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Pažiť č. 61. Pohreb zosnulej sa koná dňa 11. augusta 2018, t.j. v sobotu o 15.30 hod. na starom cintoríne. Česť jej pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulú bude zajtra o 17.00 hod. v kostole.

9.August 14:23 Stratil sa 3 mesačný pitbul čokoládovej farby s bielym fľakom na hrudi. Kto ho videl nech volá na t.č. 0914 235 915.

9.August 10:15 Upozorňujeme obyvateľov obce, že z dôvodu pretrvávania suchého a teplého počasia je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Preto je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Z a k a z u j e sa : vypaľovať porasty kríkov a stromov, fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladať oheň na miestach a v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

9.August 10:07 Oznamujeme občanom, že dňa 18.8.2018 sa vo Veľkom Cetíne na prírodnom javisku uskutoční veľkolepý koncert maďarskej rockovej legendy Ferenca Demjéna. Ako predkapela o 18.00 hod. vystúpi skupina The Brazen Head. Predpredaj vstupeniek na miestnom OcÚ za 5,-- EUR v deň koncertu za 8,-- EUR. Deťom do 15 rokov vstup zdarma. Bližšie informácie na tel.č. 037/6597489 alebo 0911 597 490.

7.August 13:48 Dňa 8. augusta v stredu o 18.00 hod. nastúpi na miestnom futbalovom ihrisku naše A mužstvo v pohárovom zápase Slovnaft CUP-u proti treťoligovému mužstvu FC Slovan Galanta. Priďte povzbudiť našich chlapcov.

6.August 14:38 TV CARISMA: Po.-Pia.: 8.00-20.00 hod. ----- č. t. 0850 111 311

6.August 11:36 Vážení občania! V týchto dňoch sa do Vašich domácností doručujú tlačivá súhlasov k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. Ide o plánovaný zámer spoločnosti Slovak Telekom o zriadenie optickej telekomunikačnej siete v našej obci. K tomuto zámeru je potrebný súhlas vlastníkov nehnuteľnosti. Slovak Telekom na vlastné náklady vybuduje prípojku až k Vášmu domu. Ak súhlas nedoručíte do konca augusta na Obecný úrad, alebo ju nezašlete na adresu Slovak Telekom, s Vašou prípojkou sa nebude počítať a v budúcnosti si pripojenie budete financovať sami. Vlastníci pozemkov, kde nebol doručený súhlas, si môžu požiadať o tlačivo na Obecnom úrade. Prípojka optickej siete zvyšuje hodnotu Vašej nehnuteľnosti a nezaväzuje Vás v budúcnosti k žiadnemu odberu služieb od Slovak Telekom. Vyzývame Vás, aby ste podpísané a vyplnené súhlasy doručili v žiadanej lehote, aby sa realizácia uloženia optickej telekomunikačnej siete mohla v obci uskutočniť.

| 1 2 3 4 ... 79 80 81 82 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.