Obecný rozhlas

16.August 14:23 Prosíme obyvateľov, aby svoje smetné nádoby ponechali pred domami aj v sobotu (t.j. 19. augusta) do 15.00 hod., pretože sa uskutoční ich dezinfekcia a čistenie.

16.August 09:45 Pozývame všetkých priaznivcov jogy na cvičenie, ktoré sa uskutoční každú stredu od 17.30 hod. vo veľkom kultúrnom dome. So sebou si prineste podložku na cvičenie.

15.August 14:38 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 73 rokov zomrel náš spoluobčan p. Ľudovít Zsemle, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Mlynská 54. Pohreb zosnulého sa koná dňa 17. augusta 2017, t.j. vo štvrtok o 15.30 hod. na starom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude zajtra o 16.00 hod. v kostole.

11.August 09:23 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 77 rokov zomrel náš spoluobčan p. Jozef Voržáček, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Malokýrska č. 23. Pohreb zosnulého sa koná dňa 15. augusta 2017, t.j. v utorok o 11.00 hod. v krematóriu v Nových Zámkoch. Česť jeho pamiatke.

10.August 15:45 Súkromný podnikateľ oznamuje, že prijme do pracovného pomeru predavačku do predajne s textilom v Nitre. Bližšie informácie na t.č. 0915 075 536 a 0908 735 668.

7.August 14:09 P. Agneša Dojčánová na ul. Apátskej č. 185 oznamuje občanom, že ponúka na predaj jačmeň a pšenicu. Bližšie informácie na t.č. 0904 925 507 alebo v Kvetinárstve. Našli sa kľúče, kto ich stratil môže si ich vyzdvihnúť na OcÚ.

7.August 12:02 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 90 rokov zomrel náš spoluobčan p. Pavol Malý, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Nitrianska 21. Pohreb zosnulého sa koná dňa 9. augusta 2017, t.j. v stredu o 15.00 hod. na starom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude zajtra o 16.00 hod. v kostole.

4.August 13:08 Oznamujeme, že nedeľňajšie sv. omše budú nasledovne: slovenská sv. omša o 7.30 hod. a maďarská o 10.30 hod.

4.August 08:46 Klub dôchodcov vo Veľkom Kýre oznamuje svoje nasledovné akcie: Dňa 20.8.2017 jednodňový zájazd do Budapešti, kde vo večerných hodinách sa zúčastnia veľkolepého ohňostroja. Dňa 26.8.2017 tradičný jednodňový zájazd do Viedne. Súčasťou programu je aj sv. omša v Dóme Sv. Štefana v maďarskom jazyku. Záujemcovia zájazdov sa môžu prihlásiť do 13.8.2017 u p. Frayovej a ostatných členov výboru. V mesiaci október 2017 organizujú 3 dňový zájazd do Vysokých Tatier. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20.8.2017 u členov výboru.

2.August 13:33 Upozorňujeme obyvateľov obce, že z dôvodu pretrvávania suchého a teplého počasia je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Preto je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa z a k a z u j e najmä: vypaľovať porasty kríkov a stromov, fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladať oheň na miestach a v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

| 1 2 3 4 ... 60 61 62 63 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.