Obec Veľký Kýr : Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

včera 08:41 Obec Veľký Kýr, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upozorňuje daňovníkov a poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že dane z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a DSO na rok 2019 bude splatný dňom 31.10.2019. Z uvedeného dôvodu vyzývame daňovníkov a poplatníkov, aby dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k uvedenému dátumu uhradili.

15.Október 11:51 Žiadame občanov, aby do kontajnerov na bioodpad nedávali vrecia, špagáty a iné veci, ktoré tam nepatria. Ďakujeme.

11.Október 15:00 MUDr. Frey oznamuje, že dňa 14.10.2019 nebude ordinovať z technických príčin.

11.Október 14:58 Obec Veľký Kýr, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upozorňuje daňovníkov a poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že dane z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a DSO na rok 2019 bude splatný dňom 31.10.2019. Z uvedeného dôvodu vyzývame daňovníkov a poplatníkov, aby dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k uvedenému dátumu uhradili.

10.Október 16:00 Smútočný oznam So zármutkom oznamujeme, že vo veku 41 rokov zomrel náš spoluobčan p. Ladislav Malý, naposledy bytom Veľký Kýr, ul. Malá Pažiť č. 18. Pohreb zosnulého sa koná dňa 12.10.2019, t.j. v sobotu o 15.00 hod. na novom cintoríne. Česť jeho pamiatke. Zároveň oznamujeme, že modlitba za zosnulého bude pred pohrebom o 14.30 hod. v Dome smútku.

4.Október 14:41 Našli sa kľúče od auta pri Kamennom moste. Majiteľ sa môže informovať na Obecnom úrade.

1.Október 14:31 Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 8.10.2019 v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Cetínska, Hlavná, Pažiť,Ružová, Veľká Pažiť Záhradná a Školská.

1.Október 13:31 Oznamujeme občanom, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí v Komjaticiach bude v celej našej obci dňa 2.10.2019 odstávka vody od 9.00 hod. približne do 12.00 hod.

1.Október 09:26 Oznamujeme miestnym spoločenským organizáciám a klubom, že žiadosti o poskytnutie transféru na r. 2020 si môžu podať do 31.10.2019.

1.Október 09:23 Oznamujeme účastníkom zájazdu, že odchod autobusu na zájazd do Nového Targu bude v sobotu 5.10.2019 o 2.30 hod. v noci od obecného úradu.

| 1 2 3 4 ... 103 104 105 106 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.