Územný plán obce

Územnoplánovacia dokumentácia obce podľa § 11 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších predpisov. Komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce, určenie jeho zásad, návrh vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

01_SIRSIE VZTAHY_200803_6 (14,00 MB)

02a_FUNKCIA_10_200803_6 (8,31 MB)

02b_FUNKCIA_200803_6 (3,95 MB)

03_ZAVAZNE_200803_6  (4,00 MB)

04_DOPRAVA_200803_6 (3,87 MB)

05a_VODA KANAL_200803_6 (4,03 MB)

05b_ELEKTRO PLYN_200803_6 (3,95 MB)

06_OCHRANA PRIRODY_200803_6 (7,80 MB)

7_PODNY FOND_200803_6 (3,68 MB)

ÚPN-O V.Kýr-Spriev.správa-Čistopis-Obálka (111 kB)

ÚPN-O V.Kýr-Spriev.správa-Čistopis (347 kB)

ÚPN-O V.Kýr-Tabuľky záberov PP-Čistopis (147 kB)

ÚPN-O V.Kýr-VZN ZČ-Obálka (110 kB)

ÚPN-O V.Kýr-VZN ZČ2 (98,3 kB)

ÚPN-O V.Kýr-VZN ZČ-Príloha1 (182 kB)

Aktualizované 21.12.2012


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.