Nyitra vármegye nemes családjai

Bottlik, Apátikéri nemes és báró

1646. április 25-én Linzben III. Ferdinánd király címeres nemeslevelet ad Bottlik Imrének. Kihirdeti Bars vármegye Kistapolcsányban 1647. augusztus 22-én, majd megyénk. A szerző 1663-ban Érsekújváron lovaskapitány, fia Pál érseki adományt kap megyénkben Apátikéren (Nyitrától 10 kilométerre délre, ma Nyitrakér, Milanovce, Szlovákia), honnan a család az előnevét veszi. Az 1754/55 évi országos nemesi összeíráskor megyénk igazolja az Apátikéren lakó Pál és testvére István és annak fia Pál, valamint néhai Jánostól született unokaöccsei, Mihály és Pál nemességét, miután bemutatja az armálist és igazolja, hogy a szerző Imre fia Pál volt. Bemutatja egyben Pál 1742. május 19-én Nagykéren kelt, János, Pál, István, Ilona és Erzsébet gyermekei javára tett végrendeletét. Ugyanakkor Bácsban István szerepel. István 1763-ban megyénk bizonyítványa alapján Bács, János és fiai ugyancsak megyénk bizonyítványa alapján 1844-ben Pest vármegyében hirdetik ki nemességüket. A családból Bottlik István földművelési államtitkár 1918. március 26-án Bécsben IV. Károly királytól bárói rangot kap. (Liber Regius LXXIII. 395). A család nemességét a magyar királyi belügyminiszter többször igazolta.

Címer (1646): Kékben zöld földön jobbra ágaskodó ezüst egyszarvú jobbjában görbe kardot tart. Sisakdísz: könyöklő vörös ruhás kar görbe kardot tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Chandal

1582. március 1-én Bécsben Rudolf király címeres nemeslevelet ad Nagykéri Chandal Albertnek és anyai féltestvérének, Zigethy Gergelynek. Kihirdeti megyénk 1637-ben. (Jzkv. 845. lap)

Craus, Nagykéri

1592. november 18-án Prágában Rudolf király címeres nemeslevelet ad Craus János lublóvári harmincadosnak és Jakab, János és Joachim fiainak. Kihirdeti Szepes vármegye. A családból Craus Imre felesége, Alföldy Anna révén megyénkbe telepszik, fia, István megyénk alispánja, 1890. szeptember 11-én Székelyhídon Ferenc József királytól nemessége épségben tartása mellett megyénkben lévő Nagykér (Nyitrakér, Nyitrától 10 kilométerre délre, ma Milanovce, Szlovákia) birtoka alapján Nagykéri előnevet kap. (Liber Regius LXIX. 269) Ága fiaiban kihalt. István unokatestvéreinek, Gyula ügyvédnek és Géza erdőfelügyelőnek 1911. augusztus 24-én Bad Ischlben Ferenc József király nemességük épségben tartása mellett Lublóvári előnevet ad. (Liber Regius LXXII. 416) A család nemességét a magyar királyi belügyminiszter 71226/1934 számon igazolta.

Címer (1592): Kékben lebegő arany koronán kiterjesztett szárnyú fehér pelikán fiait saját vérével táplálja. Sisakdísz: pajzsalak. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Pap, Nagykéri

1582 február 19-én Pozsonyban Rudolf király címeres nemeslevelet ad Nagykéri Iffjú aliter Pap Gergelynek, feleségének, Annának, leányának Erzsébetnek és testvéreinek Pap Jánosnak és Balázsnak. Kihirdeti megyénk 1582. május 23-án (Áldozócsütörtök előtti szerdán), majd Pap aliter Iffjú Balázs, a nemeslevélben szereplő Balázs fia kérésre 1616. október 12-én, végül 1642-ben a Verebélyi Szék előtt Bicskén. 1723 február 17-én a nyitrai káptalan igazolja, hogy a nemességszerző Gergely fia, Benedek volt, annak fia György, kinek fia Szabolcs megyei Nagykállóban lakó Vályi Pap János, kállói hadnagy, szabolcsi főszolgabíró, minek alapján 1725. május 24-én Kemecsén Szabolcs vármegye igazolja a nemességét. Utódai Vályi néven Szabolcsban napjainkig virágoznak.

Címer (1582): Kékben sziklacsúcson könyöklő vörös ruhás kar görbe kardot tart, felette jobbról fogyó ezüst hold, balról hatágú arany csillag. Sisakdísz: cölöpösen kinövő vörös ruhás, nyíllal átütött kar görbe kardot tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Torma, Nagykéri

1611-ben kihirdeti megyénk Nagy-Kéri Torma István és testvére, Péter, valamint unokatestvérei, István és Benedek armálisát. (Jzkv. 106. lap)

Tóth, Nagykéri

1652. március 21-én III. Ferdinánd király címeres nemeslevelet ad Nagykéri Tóth Istvánnak és István és János fiainak, valamint testvérének, Mihálynak. Kihirdeti megyénk. 1908. december 7-én Bécsben Ferenc József király Nagykéri előnevet ad Dezső pénzügyi ellenőrnek, feleségének, Gaál Margitnak és Dezső és Blanka gyermekeinek, valamint Géza Fejér megyei árvaszéki ülnöknek, feleségének, Varga Alojziának és Géza fiának. (Liber Regius LXXI 994)


     Korabeli térkép

Forrás: Szluha, M.: Nyitra vármegye nemes családjai I. - II.kötet, Budapest 2003


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.