Obec Veľký Kýr : Vyhodnotenie záujmu občanov o pozemkové úpravy

03.08.2015

Na základe žiadosti zo dňa 28.01.2015, ktorú predložila Obec Veľký Kýr, zastúpená starostkou, o zaradenie obce a jej príslušných katastrálnych území Veľký Kýr a Malý Kýr do procesu vykonania pozemkových úprav v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. § 2 ods. 1 písm. a) z dôvodu značnej rozdrobenosti vlastníckych a užívacích pomerov, bol pre tieto katastrálne územia vykonaný prieskum záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.