Obec Veľký Kýr : Zo života obce

Zo života obce

Milé mamičky, babičky a prababičky!

Deň matiek sa na Slovensku oslavuje druhú májovú nedeľu. Dovoľte mi preto pri tejto príležitosti pozdraviť všetky matky našej obce. Nech si mladé mamičky užijú každý deň strávený so svojimi deťmi a skôr narodeným mamičkám nech prinášajú ich deti viac radostí ako starostí.

Zo života obce / 10.05.2015 / Pokračovanie

Záujmové vzdelávanie pre seniorov na vidieku

Vidiecka univerzita tretieho veku je vzdelávací projekt, ktorý sa od roku 2013 realizuje na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Jeho cieľom je sprístupniť záujmové vzdelávanie prostredníctvom Univerzity tretieho veku aj seniorom žijúcim vo vidieckych obciach, ktorí nemajú možnosť pravidelne dochádzať za vzdelávaním.

Zo života obce / 07.05.2015 / Pokračovanie

Oznam pre občanov

Vážení občania, v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov je každá obec povinná mať vypracovaný strednodobý strategický dokument program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR). Naša obec je súčasťou rozšíreného územia Mikroregiónu CEDRON – NITRAVA a v rámci tohto územia začíname so spoločnou prípravou spomínaného strategického dokumentu.

Zo života obce / 01.05.2015 / Pokračovanie

Zisťovanie záujmu o pozemkové úpravy

Dňa 24.04.2015 o 17:30 sa v kultúrnom dome vo Veľkom Kýre konalo stretnutie s vlastníkmi a možnými účastníkmi pozemkových úprav v oboch katastrálnych územiach obce. Pracovníci Okresného úradu v Nových Zámkoch - pozemkového a (OÚ-NZ-PLO) na tomto stretnutí podali informácie o pozemkových úpravách. Jedným z predpokladov vykonania pozemkových úprav v extraviláne katastrálneho územia Veľký Kýr a Malý Kýr je záujem vlastníkov o pozemkové úpravy.

Zo života obce / 28.04.2015 / Pokračovanie

Stavanie mája a Májová vatra

Oznamujeme občanom, že v predvečer 1. mája, t.j. 30. apríla vo štvrtok o 19.00 hod. v súčinnosti s miestnymi skautmi, tanečným a citarovým súborom MÓRINCA oživíme v našej obci na námestí starú tradíciu stavania mája a zapálenia vatry, po ktorej bude nasledovať veselica. Každý je srdečne vítaný.

Zo života obce / 23.04.2015 / Pokračovanie

Kolaudácia bytovky

Obecný úrad Veľký Kýr oznamuje, že dňa 19.3.2015 sa úspešne podarilo skolaudovať 9-bytovú jednotku na Hlavnej ulici. Ďalšie informácie Vám poskytneme na sekretariáte obecného úradu tel.: 035/6593076.

Zo života obce / 22.03.2015 / Pokračovanie

Povinnosti stavebníkov

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení a v snahe predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení je realizátor výkopových a stavebných prác povinný pred každou aktivitou spojenou s výkopovými a stavebnými prácami v ochranných a bezpečnostných pásmach plynovodov postupovať podľa platného legislatívneho rámca.

Zo života obce / 12.03.2015 / Pokračovanie

Výrub stromu

Dňa 19. 2. 2015 sa uskutočnil výrub dreviny – topoľa bieleho (lat.populus alba) pri starom cintoríne na Staničnej ulici, ktorého obvod kmeňa bol 285 cm. Dôvodom výrubu bol zlý zdravotný stav stromu a najmä to, že v prípade zlého počasia by mohol ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, predovšetkým bezpečnosť a zdravie ľudí, ako aj majetok vlastníkov oproti stojacej budovy rodinného domu.

Zo života obce / 23.02.2015 / Pokračovanie

Referendum o rodine

Vážení spoluobčania, obraciame sa na vás s prosbou o prečítanie nasledujúcej úvahy ku Referendu, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015. Súhlasíme s Alianciou za rodinu, že referendum je dôležitým krokom. To, aký bude jeho výsledok, ovplyvní viaceré oblasti života v našich rodinách, vo vyučovacom procese našich detí na školách. Naše dnešné rozhodnutie pripraví pôdu pre životy detí, vnukov a vôbec všetkých budúcich generácií našich potomkov.

Zo života obce / 03.02.2015 / Pokračovanie

Historické fotografie MŠ

Na webové sídlo Základnej školy s Materskou školou boli pridané historické fotografie zo života materskej školy – 60., 70., 80. roky. Archív obsahuje digitálne reštaurované fotografie zo života materskej školy, fotografie tried – 60., 70., 80. roky. Žiadame obyvateľov obce o poskytnutie súčinnosti pri zbieraní historických fotografií. Viac informácií na riaditeľstve ZŠ.

Zo života obce / 05.01.2015 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 21 22 23 24 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.