Obec Veľký Kýr : Zo života obce

Zo života obce

Obec Veľký Kýr hľadá pediatra - pediatričku

Obec Veľký Kýr hľadá pediatra - pediatričku do miestnej ambulancie s nástupom od 1. 9. 2015. Informovať sa môžete na tel. čísle: 0915/200 801, príp. 035/6593 076.

Zo života obce / 24.07.2015 / Pokračovanie

„Pomáhame tam, kde je to potrebné“

Michaela Kevélyová

Poslaním dobrovoľného finančného príspevku na bankový účet č. SK 08 0200 0000 0011 7684 7162 môžete Michaele pomôcť z ťažkej choroby špeciálnou rehabilitáciou k uzdraveniu.

Ďakujeme.

Zo života obce / 16.07.2015 / Pokračovanie

Letný tábor

Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo! Zúčasniť sa môžu deti od 8-12 rokov. Tábor sa uskutoční v Krupina - Tepličky v dňoch od 16.8.2015 - 23.8.2015. Zdarma ubytovanie, celodenná strava a cestovné poistenie na 8 dní / 7 nocí. Vprípade ďalších otázok call centrum MV SR na tel.č. 0800 222 222.

Zo života obce / 08.07.2015 / Pokračovanie

Deň otvorených pivníc

Pozývame Vás dňa 11.7.2015 (sobota) na Deň otvorených pivníc od 15:00 do 22:00 v pivničnej uličke vo Veľkom Kýre. Touto pozvánkou by sme Vás chceli vyzvať na spoluúčasť na tomto podujatí, a ponúkame Vám priestor na prezentáciu svojich vín.

Zo života obce / 08.07.2015 / Pokračovanie

Pozvánka na Obecné dni

Miestna samospráva a starostka obce Veľký Kýr Vás srdečne pozývajú na oslavy obecných dní, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24.7.2015 (piatok) a 25.7.2015 (sobota) v miestnom kultúrnom parku. 

Zo života obce / 04.07.2015 / Pokračovanie

Beseda so zástupcami CEDRONU

Pozývame Vás dňa 7.7.2015 o 19.00 hod. do kultúrneho domu na verejné prerokovanie - besedu so zástupcami Cedronu o pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, pomocou ktorého sa môže naša obec v budúcnosti rozvíjať a uchádzať sa o finančné prostriedky. V záujme vytvoriť tento dokument čo najkvalitnejšie, je dôležité, aby sa na jeho tvorbe podieľalo čo najviac našich občanov.

Zo života obce / 01.07.2015 / Pokračovanie

Ponuka RE-PAS kurzov

Projekt RE-PAS znamená jedinečnú príležitosť absolvovať vzdelávací kurz bez vlastných finančných nákladov. Všetci uchádzači o zamestnanie evidovaní na ÚPSVaR majú možnosť získať: kvalifikáciu - stať sa odborníkom v danej oblasti na základe nadobudnutia potrebných teoretických vedomostí a praktických zručností rekvalifikáciu - doplniť alebo zmeniť svoju kvalifikáciu v odbore podľa vlastného výberu.

Zo života obce / 16.06.2015 / Pokračovanie

Spomienkový deň obce Veľký Kýr

Pozývame Vás na „Spomienkový deň obce Veľký Kýr“, ktorý sa uskutoční dňa 21. júna 2015. Slávnostný program začína sv. omšou v kostole na počesť vojakov padlých v I. a II. svetovej vojne. Sv. omšu celebruje pán dekan Štefan Bíróczi. Slávnostný hudobný pozdrav v podaní umelca Imricha Vadkertiho. Posvätenie novej pamätnej tabule a modlitba za padlých hrdinov. Uloženie vencov k pamätníku hrdinov I. a II. sv. vojny. Autogramiáda a predstavenie kníh profesora Gyulu Popélya vo veľkom kultúrnom dome.

Zo života obce / 15.06.2015 / Pokračovanie

Uznesenia ObZ

Boli pridané uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ, uznesenia z 1. a 2 zasadnutia OZ schválené a podpísané starostkou obce za rok 2015.

Zo života obce / 01.06.2015 / Pokračovanie

Postrekovanie gaštanov

Dňa 8. mája 2015 sa v obci vykonala 1. fáza chemického ošetrenia pagaštanov konských proti 1. generácii ploskáčika pagaštanovému a fytopatogénnym hubám, v dôsledku čoho by sa malo vyskytovať aj menšie množstvo komárov a dotieravého hmyzu. Ošetrilo sa celkom 88 drevín, očakáva sa ešte chemické postrekovanie v druhej fáze – veríme, že aj táto snaha prispeje k záchrane našej gaštanovej aleje.

Zo života obce / 13.05.2015 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 21 22 23 24 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.