Obec Veľký Kýr : Zo života obce

Zo života obce

Kostoly a sakrálne pamiatky v regióne

MY Naše novosti dňa 26.10.2015. Veľký Kýr bol prezentovaný v samostatnej nepredajnej prílohe MY- Kostoly a sakrálne pamiatky v regióne. Sakrálne pamiatky obce Veľký Kýr sú svedkami duchovného života obyvateľov obce, ich rímskokatolíckeho vierovyznania už od pradávna a pre veriacich sa stali posvätnými, venujú im patričnú úctu a starostlivosť, aby boli vždy dôstojným miestom ich modlitieb.

Zo života obce / 06.11.2015 / Pokračovanie

I. ročník kýrskej burzy

Obec Veľký Kýr v spolupráci s dobrovoľnými nadšencami organizuje „I. ročník kýrskej burzy“ nepotrebného oblečenia, obuvi, hračiek a drobného spotrebného tovaru. Burza sa uskutoční vo veľkom kultúrnom dome dňa 14. novembra 2015 od 14.00 do 18.00. Záujemcovia – predajcovia sa môžu prihlásiť u p. Gulbišovej osobne alebo na tel. čísle: 0918 589 707 najneskôr do 30. októbra 2015.

Zo života obce / 15.10.2015 / Pokračovanie

Marián Manduch: Jubilejná - výstava fotografií

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy fotografií Mariána Manducha „Jubilejná“ ktorá sa uskutoční dňa 15.10.2015 016.00 hod. Miesto konania: Výstavné priestory ROS v Nových Zámkoch, ul. SNP 32. Výstava potrvá do 20.11.2015.

Zo života obce / 13.10.2015 / Pokračovanie

Burza práce a informácií 2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vás pozýva na Burzu práce a informácií 2015, ktorá sa uskutoční dňa 19.10.2015 od 9.00 hod. do 14.00 hod. v športovej hale Milénium, Jiráskova 25 v Nových Zámkoch.

Zo života obce / 11.10.2015 / Pokračovanie

Upozornenie - Úplná uzávierka cesty I/64 a II/580 Šurany

Okresný dopravný inšpektorát v Nových Zámkoch udelil povolenie na úplnú uzávierku cesty 1/64 od km 39,815 do km 40,277 v úseku križovatky ciest 1/64 a 11/580 v k.ú. Šurany v dňoch od 23.09.2015 v čase od 09:00 hod. do 27.09.2015 do 15:00 hod. bude úplná uzávierka cesty I/64 a II/580 Šurany, križovatka.

Zo života obce / 21.09.2015 / Pokračovanie

Hody 2015

Oznamujeme všetkým občanom, návštevníkom a predajcom, že tohtoročné hody s kolotočmi a predajnými stánkami sa budú konať na školskom futbalovom ihrisku (Školská ul. č. 7). Aj napriek netradičnému miestu je každý srdečne vítaný!

Zo života obce / 10.09.2015 / Pokračovanie

Poďakovanie za dlhoročnú prácu

Od 1. 9. 2015 MUDr. Sládečková ukončila svoju pediatrickú činnosť v miestnej ambulancii. Zdravotné dokumentácie jej pacientov boli presunuté do pediatrickej ambulancie MUDr. Sieglovej v Komjaticiach. V súčasnosti prebiehajú rokovania s MUDr. Sieglovou o možnej spolupráci, aby sa čo najviac vyšlo v ústrety našim občanom. V prípade potreby lekárskeho ošetrenia vyhľadajte/kontaktujte detskú ambulanciu MUDr. Sieglovej v Komjaticiach na tel. č.: 035/6591 235.

Zo života obce / 02.09.2015 / Pokračovanie

VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií

NSK ponúka FO a PO možnosť poskytnutia dotácie za podmienok stanovených vo VZN na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku č. 4/2015 a na podporu cestovného ruchu č. 5/2015.

Zo života obce / 20.08.2015 / Pokračovanie

Vyhodnotenie záujmu občanov o pozemkové úpravy

Na základe žiadosti zo dňa 28.01.2015, ktorú predložila Obec Veľký Kýr, zastúpená starostkou, o zaradenie obce a jej príslušných katastrálnych území Veľký Kýr a Malý Kýr do procesu vykonania pozemkových úprav v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. § 2 ods. 1 písm. a) z dôvodu značnej rozdrobenosti vlastníckych a užívacích pomerov, bol pre tieto katastrálne územia vykonaný prieskum záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy.

Zo života obce / 03.08.2015 / Pokračovanie

Oznámenie o demontáži predmetov

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vám týmto dovoľuje oznámiť, že pristúpi v katastrálnom území Vášho mesta/obce k realizácii demontáže Neoprávnene umiestnených predmetov.

Zo života obce / 03.08.2015 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21 22 23 24 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.