Obec Veľký Kýr : Zo života obce

Zo života obce

Jánošíkove dni 2016

Občianske združenie Mojmírovské kroky pozýva na medzinárodný festival JÁNOŠÍKOVE DNI 2016 do rázovitého kraja v Terchovej. V rámci projektu poznávanie naších susedov a Európu porovnávame slovenský folklór s folklórom iných krajín na jednom mieste. Termín 05.08.2016 - 07.08.2016. Cena 55 Eur. Prihlasovanie OcÚ Mojmírovce do 15.06.2016.

Zo života obce / 04.05.2016 / Pokračovanie

Cesta vzkriesenia na Podzoborí

8. mája 2016 v nedeľu od 14:30 v Nitre v kostole kráľa Svätého Ladislava s relikviou kráľa Svätého Štefana. Svätú omšu celebruje Mons. Zoltán Ďurčo biskupský vikár pre maďarských veriacich.

Zo života obce / 22.04.2016 / Pokračovanie

Miestne dane a miestny poplatok

Oznamujeme obyvateľom, že sa budú doručovať rozhodnutia na miestne dane a miestne poplatky (daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) na rok 2016. Rozhodnutia budú doručovať daňovníkom do vlastných rúk zamestnanci vykonávajúci aktivačnú činnosť. Miestne dane je potrebné zaplatiť vo výške a v termíne uvedenom v rozhodnutí do pokladnice alebo na účet obce.

Zo života obce / 06.04.2016 / Pokračovanie

CK Silverica Tours ponuky

Pozývame vás na 2-dňový poznávací zájazd - Stovežatá Praha, 2-dňový poznávací zájazd -Kráľovské mesto Krakow a najväčšia európska soľná baňa Wieliczka, 7-dňový poznávací zájazd do historického Ríma a Vatikánu a na 6-dňový zájazd do Južného Sedmohradska.

Zo života obce / 24.03.2016 / Pokračovanie

Venujte nám 2 % z vašich daní

Vážení rodičia, chceme Vás poprosiť o pomoc škole. Každý daňovník – zamestnanec alebo podnikateľ – môže aj za rok 2015 určiť, komu pôjdu 2% z dane, ktorú odviedol štátu. Naše občianske združenie je tiež subjektom, ktorý môže prijať 2% z dane, ktoré odvádzate štátu do 30.4.2016.

Zo života obce / 14.03.2016 / Pokračovanie

Otvorenie predajne COOP Jednota

Vedenie COOP Jednota Nové Zámky oznamuje, že otvorenie zrekonštruovaných priestorov predajne na nám. Sv.Jána sa uskutoční dňa 10.3.2016 o 9.00 hod.

Zo života obce / 07.03.2016 / Pokračovanie

Voľby do NR SR 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016. Výsledky hlasovania v obci Veľký Kýr vo voľbách do NR SR, ktoré sa konali dňa 5. 3. 2016.

Zo života obce / 07.03.2016 / Pokračovanie

Pozvánka na degustáciu vín

Pozývame vás na verejnú degustáciu vín, ktorá sa uskutoční dňa 12. marca 2016 od 16.00 hod. v Kultúrnom dome Veľký Kýr.

Zo života obce / 07.03.2016 / Pokračovanie

Boli pridané nové VZN 2016

Boli pridané nové Všeobecne záväzné nariadenia obce Veľký Kýr 2016 : Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľký Kýr a 1/2016 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zo života obce / 03.03.2016 / Pokračovanie

Oslavy Dňa žien

Dňa 9.2.2016 sa naša obec po druhýkrát v histórii stala hostiteľom pri príležitosti oslavy Dňa žien pre tie samosprávy, ktoré sú členmi Regionálneho združenia podzoborský obcí.

Zo života obce / 23.02.2016 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 22 23 24 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.