Obec Veľký Kýr : Oznámenie o demontáži predmetov

03.08.2015

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vám týmto dovoľuje oznámiť, že pristúpi v katastrálnom území Vášho mesta/obce k realizácii demontáže Neoprávnene umiestnených predmetov.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. je prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktoré tvorí okrem iných aj katastrálne územie Vášho mesta/obce, prostredníctvom ktorej zabezpečuje distribúciu elektriny a s tým súvisiace služby pripojeným koncovým odberateľom elektriny.

Povinnosťou spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. je zabezpečiť bezpečné, spoľahlivé a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj.

Výkonu uvedených činností bránia rôzne predmety slúžiace na reklamné, marketingové a propagačné účely, ktoré sú spravidla neoprávnene umiestnené na podperných bodoch elektrických vedení regionálnej distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Neoprávnene umiestnené predmety").

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vám týmto dovoľuje oznámiť, že pristúpi v katastrálnom území Vášho mesta/obce k realizácii demontáže Neoprávnene umiestnených predmetov.

Vlastníci Neoprávnene umiestnených predmetov majú vo vyššie uvedenej veci možnosť kontaktovať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., a to na emailovej adrese: podperne.body@zsdis.sk


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.